Jednoglasno usvojen rebalans budžeta Općine Centar u iznosu od 64.650.000 KM

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 17. redovnoj sjednici održanoj 28. aprila 2022. godine jednoglasno usvojilo izmjene i dopune budžeta Općine Centar za 2022. godinu u rekordnom iznosu od 64.650.000 KM.

U skladu sa zakonskim obavezama, a sa ciljem omogućavanja nastavka budžetskih projekata i aktivnosti u tekućoj godini, kao i usklađivanja fondova i njihovog rasporeda na projekte za koje postoje objektivne mogućnosti realizacije u 2022. godini, pristupilo se donošenju Izmjena i dopuna budžeta za 2022. godinu.

Rebalans budžeta Općine Centar usvojen je u iznosu od 64.650.000 maraka od kojih se 44.873.535 KM odnosi na ukupne prihode tekućeg perioda i 19.776.464 KM neutrošenih sredstava iz prethodne godine.

“U odnosu na osnovni usvojeni Budžet povećavaju se planirani prihodi za 7.070.000 KM, a koji se sastoje od povećanja tekućih prihoda za 2.483.535 KM koji se odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora i dodatne transfere od strane Kantona Sarajevo, dok su prenesena sredstva konačna i utvrđena su po završnom računu za 2021. godinu i povećavaju se u odnosu na procjenu u usvojenom budžetu za  4.586.464 KM. Poredeći sa budžetom za 2021. godinu, značajan je kvalitativni pomak u strukturi planiranih prihoda i sredstava s obzirom na to da podaci ukazuju na smanjenje učešća prenesenih sredstava u ukupnim sredstvima za 5,62%, ali i ističu obavezu poduzimanja svih mjera na naplati planiranih tekućih prihoda koji su pod značajnim rizikom nestabilnih općih uslova poslovanja”, pojasnio je načelnik Općine Centar Srđan Mandić u uvodnom izlaganju.

Sredstva su raspoređena prema prihvaćenim nužnim korekcijama koje bi trebale osigurati poboljšanje javnih usluga i to: zdravstvenih i socijalnih usluga, obrazovanja, kulture, sporta i društvenih djelatnosti, podršku boračkoj populaciji, podršku socijalno ugroženim građanima, podršku obrazovanju i zapošljavanju mladih, podršku poljoprivrednicima i stočarima… Predložena usklađenja potrebnih sredstava izvršena su i za kapitalne transfere.

Radio AS