Volonteri: Pravi šampioni društva koji nesebičnim doprinosom pokazuju najbolje od humanosti

Volonteri su osobe koje nesebičnim doprinosom pokazuju najbolje od humanosti. Mnogim volonterima je najbitnije da učine nešto dobro za neke druge. Oni ulažu trud i vrijeme, a ne traže ništa zauzvrat, jer im je dovoljna nagrada da su pomogli nekome.

Jedan od njih je doktor Vedad Herenda iz Sarajeva koji već 12 godina volontira u Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine koji kaže da volontira iz dva razloga.

“Prvi razlog je patriotski, zato što želim dati svoj doprinos izgradnji društva. A drugi, kao intelektualac smatram da imam odgovornost da ličnim primjerom pokažem da bi BiH bila puno bolje društvo da svaki građanin mjesečno dva sata volontira u različitim organizacijama”, kazao je Herenda u razgovoru za Fenu.

Kao ljekaru, istakao je, volonterske aktivnosti su iz oblasti zdravstva. U prvom redu to je prva pomoć, podučavanje, promocija i razvoj, ali i zdravstveno prosvjećivanje i učešće u razvoju sistema zaštite i spašavanja.

Herenda naglašava da Crveni križ upravo slavi 110 godina postojanja u BiH, a na centralnoj manifestaciji u Sarajevu je i primio nagradu za volonterizam. 

“Dio smo pokreta Crvenog križa koji je osnovan na idejama Anri Dinana o potrebi pomoći ljudima u nevolji, bez obzira na njihove različitosti, nakon što je svjedočio stradanjima ranjenika u bici kod Solferina 1859. godine. Ukratko, sve što radimo ima za cilj da smanji ljudsku patnju”, pojasnio je Herenda.

Tvrdi da CK FBiH ima širok spektar aktivnosti, od socijalnih programa do rada sa mladima, do prve pomoći i učešća u sistemu zaštite i spašavanja.

“Volonteri uzimaju učešće u našim aktivnostima kroz rad u lokalnim organizacijama na nivou općine. Prijaviti se mogu svi koji žele dati svoj doprinos i mogu sebe prepoznati u onome za šta se zalažemo”, kazao je Herenda.

Ukazao je na potrebu prepoznavanja značaja volontiranja i društvenog rada u društvu, ističući da bi se time privukli i oni neodlučni i nepovjerljivi, ukoliko bi bili sigurni da će njihovo volontiranje rezultirati legalnim prepoznavanjem njihovog ličnog doprinosa.

“Volontiranje u BiH je popularno deklarativno, na riječima. U praksi je drugačije. Nakon inicijalne želje da se volontira vrlo brzo se gubi entuzijazam i broj volontera obično rapidno opada. CK uglavnom nema problema sa ljudskim resursima budući da imamo kontinuirano pristizanje novih, mladih volontera ali veliki broj nevladinih organizacija su ograničene nedostatkom volontera”, kazao je Herenda.

Međutim, tvrdi da će masovnim odlivom kadra u inostranstvo taj problem biti i veći u budućnosti što će na kraju iziskivati i odgovor države i organa vlasti.

Predstavnica organizacija Volonteri Ujedinjenih nacija u BiH Lejla Helić kazala je da su volonteri pravi šampioni društva te da su posvećeni unapređenju mira, održivog razvoja i promociji ljudskih prava.

“To su osobe koje su posvećene i koje se sa svojim vještinama, talentima i iskustvima, iniciraju i uključuju u aktivnosti koje doprinose boljoj budućnosti za sve nas i za našu planetu”, podvlači Helić.

Ističe da je organizacija UN Volonteri prisutna u više od 150 zemalja svijeta, između ostalog i u Bosni i Hercegovini, gdje rade na promociji volonterizma, podržavaju partnerske UN organizacije da integrišu volonterizam u razvojne programe te mobilišu volontere za potrebe implementacije njihovih mandata u BiH.

“Kao organizacija također se zalažemo da se doprinos volontera prizna i prepozna”, navela je.

Helić pojašnjava da UN Volonteri u BiH mobilišu volontere za potrebe UN organizacija koje su prisutne u Bosni i Hercegovini, te podržavaju organizacije civilnog društva u njihovim volonterskim aktivnostima i aktivnostima koje promovišu volonterski angažman.

Naglasila je da svi zainteresirani za angažman u UN Volonterima, sve osobe starosti od 18 do 80 godina, mogu da naprave svoj profil na platformi https://app.unv.org/ i da prate oglase.

Ističe da je u BiH trenutno angažovano 29 UN volontera, stranih i lokalnih, koji rade u 11 UN agencija.

Iz organizacije Srce za djecu kazali su za Fenu da i oni u svojoj bazi podataka imaju volontere, te da ih je do sada prijavljeno 320.

“Volonteri rade na različitim aktivnostima koje provodimo u zavisnosti od naših trenutnih potreba. Najčešće nam pomažu oko uređenja dvorišta Roditeljske kuće, u vlasuljarskoj radionici, na javnim akcijama šišanja i darivanja kose i rehabilitacionom kampu”, kazali su.

Ukoliko neko želi da postane volonter u toj organizaciji, potrebno je da popuni volontersku aplikaciju na njihovoj web stranici.

Radio AS