Vranić: Od sada lakše i do refundacije troškova, građani trebaju tražiti da im se upiše datum kada su naručeni

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić inicirao je prošle sedmice da se razmotre opcije olakšavanja „puta pacijenta“ do refundacije, prema novom Pravilniku o zdravstvenim uslugama za koje se ne može formirati lista čekanja na području KS.

U skladu sa tim, napravljene su izmjene u navedenom Pravilniku, koje će stupiti na snagu nakon objave u Službenom listu. Ove izmjene podrazumijevaju da će građani koji su zakazani na pregled, a koji je pobrojan u ovom Pravilniku, na koji su zakazani poslije roka od 30 dana, moći obaviti u bilo kojoj ustanovi besplatno, jer će Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundirati troškove pregleda direktno ustanovi koja je obavila pregled.

U ovom Pravilniku su pobrojane sve vrste zdravstvenih usluga iz oblasti dijagnostike i liječenja za koje se ne mogu uspostaviti liste čekanja.

Drugim riječima, zdravstvena ustanova ima rok od 30 dana da pacijentu pruži određenu uslugu. Ako to nije u mogućnosti, nakon roka previđenog Pravilnikom, pacijent može ići u bilo koju zdravstvenu ustanovu koja ima odobrenje resornog ministarstva za obavljanje djelatnosti u koju spada ta usluga na području Kantona Sarajevo, a troškove tog pregleda će refundirati Zavod zdravstvenog osiguranja KS direktno zdravstvenoj ustanovi.

“Posebno naglašavamo i apelujemo na sve pacijente koji budu obavljali zdravstvene usluge na ovaj način, i u skladu sa ovim Pravilnikom, da insistiraju da im se napiše datum zakazanog pregleda na uputnicu, kako bi se pratio rok od 30 dana, jer će to biti jedini dokaz za obavljanje i refundiranje troškova tog pregleda tamo gdje su odabrali”, objasnio je ministar Vranić.

Kako je dodao, Ministarstvo zdravstva KS nastavlja tražiti načine za poboljšanje zdravstvene usluge građanima Kantona Sarajevo, jer je zdravlje građana na prvom mjestu prioriteta.

Radio AS