Vrata Općine Stari Grad ponovo otvorena za građane

Općina Stari Grad Sarajevo obavještava građane da će se od ponedjeljka, 10. jula 2023. godine, rad sa strankama odvijati svakim radnim danom od 09-11,00 sati.

U skladu sa Pravilnikom o kućnom redu u administrativnoj zgradi Općine Stari Grad Sarajevo, kao i drugim vanjskim prostorijama u kojima se odvija djelatnost Općine Stari Grad Sarajevo, prijem stranaka vršit će se uz prijavu na recepciji i dodjelu propusnica, uz predočenje identifikacionog dokumenta.

Stranke se više neće kao do sada primati samo u određenim terminima i u prostoriji za prijem stranaka u prizemlju Objekta A, nego u kancelarijama službi u kojima se rješavaju njihovi predmeti.

Na ovaj način omogućit će se da građani neometano ostvaruju svoja prava i interese u direktnom kontaktu sa službama, vodeći računa o tome da državni službenici i namještenici mogu neometano vršiti svoje poslove.

Radio AS