Vrijedna donacija Vlade SAD-a Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Danas je Šef ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona (INL) u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH Matan Meyer, uručio Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo multifunkcionalni analitički softver i pripadajuću opremu. Takođe, za njihovu upotrebu, u okviru ove podrške, biće organizovani i adekvatni treninzi i obuka.  

Donacija će pomoći u efikasnijoj analizi procesa i podataka u zdravstvenom sektoru i predstavlja nastavak saradnje Ambasade SAD-a u BiH, kao podrška aktivnostima koju zajednički provode direktor ZZO KS Muamer Kosovac i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Uz zahvalnost, direktor je istakao da donirani analitički softver predstavlja vrijedan poklon Sjedinjenih Američkih Država, kao i potvrdu da Zavod poduzima aktivnosti koje su u interesu osiguranika i građana. 

Primjena savremenih analitičkih sistema će unaprijediti segment analize podataka kojima raspolaže Zavod i istovremeno prevenirati eventualne nepravilnosti u zdravstvenom sektoru.

Doniranu opremu će koristiti uspostavljena Služba za kvalitet i nadzor sa Odjelom za informatičku podršku Zavoda, kroz sistem  unapređenja interenih kontrola, a sve s ciljem podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo.

Ova donacija još jednom  potvrđuje posvećenost SAD-a na unapređenju transparentnosti i smanjivanju potencijalnih koruptivnih rizika u zdravstvenom sektoru Kantona Sarajevo, te je danas iskazana spremnost ka daljem nastavku ovakve saradnje.

Radio AS