Dogovoreno uspostavljanje trening centra za policijske službenike MUP-a KS

Na današnjem sastanku ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admira Katice sa predstavnicima Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Međunarodnog foruma solidarnosti, Evropskog resurnog centra za sprečavanje trgovine ljudima i drugih oblika eksploatacije dogovoreno je uspostavljanje trening centra za policijske službenike MUP-a KS u prostoru Općine Centar Sarajevo.

Edukativni trening centar će obučavati policijske službenike iz oblasti sprečavanja trgovine ljudima i srodnih krivičnih djela, a finansiranje se planira osigurati od MFS – Emmaus, kroz realizaciju projekata kreiranih za te namjene. Bitno je spomenuti da će se u sklopu centra raditi certificiranje policijskih službenika za rad sa djecom u pomenutim oblastima, u saradnji sa MUP-om KS i drugim institucijama, a što omogućava trenutna zakonska regulativa. Jednako bitno, u okviru trening centra djelovati će i Centar za sigurni Internet/ured MFS – Emmaus, čime bi pomenuta saradnja bila proširena i na druge profesionalce iz oblasti obrazovanja i socijalnog rada, saopćeno je iz Grada Sarajeva.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović je istakao da će u rebalansu Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu, inicirati osiguranje novca za podršku uspostavljanju Centra za sigurni Internet, centra koji će najviše doprinijeti krajnjim korisnicima, odnosno djeci i omladini grada Sarajeva.

Udruženje MFS – Emmaus osnovano je 1999. godine sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva, a koje djeluje na području Bosne i Hercegovine. Kroz specijalizirano djelovanje ureda u Sarajevu, MFS – Emmaus je aktivno uključen u prevenciju trgovine ljudima, ilegalnih migracija, sprječavanje zlostavljanja i eksploatacije djece u digitalnom okruženju, sprječavanje porodičnog, seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, kao i provođenje programa pomoći i zaštite žrtvama trgovine ljudima i žrtvama pomenutih oblika nasilja.

Radio AS