Za 1.000 stanovnika Novog Sarajeva besplatna članarina za biblioteku

Općina Novo Sarajevo prošle godine započela je praksu osiguravanja besplatnih članarina građanima i građankama u JU “Biblioteka Sarajeva”. Prošle godine 666 osoba dobilo je od Općine Novo Sarajevo članarinu na poklon.

Ove godine, amandmanom Ahmeda Kosovca, vijećnika Naše stranke, ovaj broj je uvećan za 50%, te će sada hiljadu osoba dobiti besplatne članarine. 

“Osnovni cilj ovog projekta je popularizacija čitanja, kroz pružanje besplatnih članarina građanima i građankama. Posebno sam sretan što je prošle godine podijeljeno svih 666 besplatnih članarina, kao i što je rastao broj novih korisnika ove javne ustanove, što pokazuje uspješnost ovog projekta. 

Drago mi je što je načelnik Tanović prepoznao značaj ove ideje i što smo ove godine povećali broj besplatnih članarina za 50 posto. Pomoć finansiranja Biblioteka treba biti praksa, zalagat ću se da ovaj iznos raste i u narednim godinama. Pomažemo rad Biblioteka, promovišemo čitanje i simbolički nagrađujemo građanke i građane”, izjavio je Kosovac.

Radio AS