Za kvalitetne društveno značajne projekte nevladinih organizacija 166.300 KM

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić podijelio je predstavnicima nevladinih organizacija odluke o dodjeli sredstava iz Budžeta KS za ovu godinu, kojim će se realizirati projekti značajni za afirmaciju i razvoj KS, a čija je implementacija na području Kantona Sarajevo i van njega.

Za aktivnosti i projekte 13 organizacija, ovoga puta, dodijeljeno je 166.300 KM.

Kako je naglasio predsjedavajući Okerić, radi se o dijelu ovogodišnjih budžetskih sredstava, te najavio kako će nevladine organizacije imati priliku i dalje da apliciraju za preostala sredstva planirana za ovu namjenu.

“Primjenjujući Uredbu o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta KS, Kabinet predsjedavajućeg Skupštine KS je na osnovu zahtjeva i potreba određenih udruženja u našem kantonu, a koji imaju dobre i kvalitetne projekte, planirao i izdvojio potrebna sredstva u cilju njihove primjene kojom će se značajno unaprijediti društveni, te podstaći ekonomski procesi u glavnom administrativnom centru – Kantonu Sarajevo, koji je u obavezi da pomaže građanima i na ovaj način”, obrazložio je predsjedavajući Okerić.

Objasnio je da su sredstva, između ostalog, dodijeljena za obnovu vjerskih objekata, za podršku i pomoć boračkoj populaciji, logorašima, za unapređenje i provođenje različitih sportskih aktivnosti, ali i udruženjima koja se bave poboljšanjem uslova za djecu s poteškoćama u razvoju, kao i porodicama sa troje i više djece u cilju nastavka provođenja pronatalitetne politike, koja je u vrhu prioriteta Skupštine i Vlade KS.

Posebno je istakao i važnost dodjele sredstava za snimanje dokumentarnog filma “Agresija na istinu”, autora Avde Huseinovića, koji obrađuje tematiku negiranja genocida i drugih najtežih oblika ratnih zločina.

“Ovaj dokumentarni film ima za cilj suprotstaviti se organizovanim višedecenijskim lažima oa ovim bolnim temama, nastalim kao posljedica najsurovije agresije na našu zemlju. Također ima i posebnu namjeru vezanu za buduće sprečavanje raznih kvazihistoričara i političkih zlonamjernika da negiraju genocid, opsadu Sarajeva i agresiju na Bosnu i Hercegovinu uopšte. Zbog svega ovoga, podržali smo njegovu realizaciju, a samim tim i njegov cilj i namjeru”, istakao je predsjedavajući Okerić.

Jedna od organizacija kojoj su dodijeljena sredstva je i Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”, čiji je direktor Semir Osmanagić naveo da će ova sredstva znatno pomoći organizacijama rada svih udruženja. U konkretnom slučaju Kanton Sarajevo je podržao izgradnju teniskog kompleksa u Visokom, koji će značajno uticati na razvoj turističkih potencijala, te time i na intenziviranje pozitivnih ekonomskih procesa u ovom dijelu naše zemlje.

“Otvorili smo regionalni centar za pripreme vrhunskih tenisera. Ovo je samo početak, a ovaj novac će pomoći Fondaciji i u promociji Bosne i Hercegovine, jer su i Skupština i Vlada KS prepoznali naše aktivnosti i nastojanja da pošaljemo najljepše slike i najpozitivnije vijesti iz naše zemlje u svijet”, naveo je Osmanagić.

Radio AS