Za podršku udruženjima, neprofitnim i studentskim organizacijama u KS 130.000 KM

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za sufinansiranje udruženja, neprofitnih i studentskih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu.

Za ovu namjenu izdvojena su finansijska sredstva od 130.000 KM u svrhu podrške udruženjima, neprofitnim i studentskim organizacijama koje se bave pitanjima mladih na području Kantona Sarajevo. 

Javni poziv obuhvata nekoliko ključnih segmenata pitanja mladih: obrazovanje, zapošljavanje i preduzetništvo, prevencija vršnjačkog nasilja i nasilja u porodici, mobilnost mladih, mladi, urbano planiranje i zaštita okoliša, aktivizam mladih u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva i psihofizičko zdravlje mladih. 

Kako su istakli, Javni poziv ove godine obuhvata i programe koji su inkorporirani u samu Strategiju za mlade Kantona Sarajevo za period od pet godina. 

Resorna ministrica Adna Mesihović naglasila je značaj ovog javnog poziva jer on pruža mogućnost organizacijama koje se bave pitanjima mladih da dobiju podršku i finansijska sredstva za svoje projekte koji će dugoročno unaprijediti položaja mladih u Kantonu Sarajevo. 

“Ulaganje u projekte koji se tiču mladih Kantona Sarajevo je naša obaveza, a to je ključno jer mladi predstavljaju budućnost našeg društva. Projekti koji imaju za cilj prilike za obrazovanje, razvoj novih vještina, prilike za mentorstvo i kvalitetno provedeno vrijeme omogućit će mladima da steknu nova iskustva i znanja, te da unaprijede svoje kapacitete i tako sebi osiguraju dodatne kompetencije, nova poznantstva i nove prilike ne samo na tržištu rada, već i u svim drugim oblastima i sferama njihovih interesovanja”, naglasila je ministrica Mesihović.

Dodala je također da poziva i ohrabruje sve organizacije koje imaju kreativne i korisne projekte da se prijave na Javni poziv i tako u saradnji s Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo doprinesu kreiranju povoljnijeg okruženja za mlade ljude u Kantonu Sarajevo. 

Javni poziv ostaje otvoren do 28. aprila, a detalje samog poziva, kao i spisak potrebne dokumentacije možete pogledati na linku.

Radio AS