Za prijem na hospitalizaciju pacijentima koji nemaju znakove koronavirusa dovoljan je antigen test

Na osnovu povećanog broja poziva građana Kantona Sarajevo kojima je prilikom prijema na hospitalizaciju radi hladnog operativnog programa u bolničke ustanove uvjetovano predočenje PCR testa, Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo održao je danas online sjednicu.

Prema ranijim zaključcima Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, jasno je definirano da se kod pacijenata s izraženim kliničkim simptomima karakterističnim za ovo oboljenje (u skladu s definicijom slučaja), osim PCR temeljnih testova, preporučuje i korištenje antigenskih testova (Ag-RDT).

Naglašeno je i da se antigenski testovi mogu koristiti u situacijama kada je PCR nedostupan ili kada je potrebno duže vrijeme za obradu.

Također, prema naredbama Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva, sve zdravstvene ustanove na području Federacije Bosne i Hercegovine, dužne su organizirati pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su registrirane, u skladu s raspoloživim resursima.

Krizni štabovi zdravstvenih ustanova dužni su da organiziraju rad u skladu sa ovim preporukama, te po potrebi donose strožije mjere.

U skladu sa tim, Krizni štab Ministarstva zdravstva KS još jednom naglašava sljedeće zaključke:

Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno dva metra u svim zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, ustanovama koje zbrinjavaju starije osobe, ustanovama koje zbrinjavaju i smještaju osobe sa poteškoćama u razvoju i osobe sa duševnim smetanjama, kazneno-poravnim ustanovama i drugim ustanovama socijalne zaštite, kao i u sredstvima javnog prevoza.

Prema stavu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, za prijem onih pacijenta na hospitalizaciju koji nemaju kliničke znakova oboljenja Covid-19, dovoljan je antigen test, a procjenu o tome da li je potreban PCR test radi ljekar ustanove prilikom prijema.

Sigurni klinički znakovi oboljenja Covid-19 imaju svoj put kao što je to bio slučaj do sada, u skladu sa kriznim planovima pripravnosti i odgovorima na pojavu novog koronavirusa (COVID-19).

Napominju da je Vlada KS na sjednici održanoj 3. mart ove godine usvojila prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS i donijela zaključak kojim se, usljed povoljne epidemiološke situacije, rad javnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo vraća u tzv. normalni režim rada.

Radio AS