Za razvoj govornih vještina djece sa Down sindromom jako važna svakodnevna stimulacija

Za razvoj govornih vještina djece sa Down sindromom jako je važna svakodnevna stimulacija i svakodnevno poticanje razvoja njihovih govornih vještina, poručeno je na prezentaciji “Sadržaj za podučavanje u funkciji razvoja govora i jezika kod djece s Down sindromom u video formatu” organizovanoj danas u Sarajevu.

Udruženje “Život sa Down sindromom FBiH” organizovalo je prezentaciju projekta koji predstavlja načine kako kroz svakodnevni život, kao roditelji djeteta sa Down sindromom ili kao nastavnik, član mobilnog tima, mogu neke logopedske alate i vještine pretočiti u nastavni plan i program unutar razreda ili svakodnevnih radnji.

Maida Agić, članica Upravnog odbora Udruženja “Život sa Down sindromom FBiH”, podsjetila je da je udruženje od samog početka usmjereni na pomoć sistemu, odnosno razvijanju sistema koji bi na najbolji i najkvalitetniji način odgovorio na potrebe porodica koje imaju dijete sa Down sindromom, kao i samu djecu.

“Jedna od karakteristika Down sindroma jeste da su govorne vještine slabije razvijene. Od rođenja se primjećuje to kašnjenje u razvoju govornih vještina. Jako je važno da se djeca od rane dobi uključuju u logopedske tretmane. Međutim, znamo da naš sistem još uvijek dovoljno dobro ne odgovara na potrebe same djece i da logomeda u samom sistemu ima jako malo”, kazala je Agić.

Međutim, navela je, da je posljednjih jednu ili dvije situacija nešto bolja.

“Pa imamo logopede u domovima zdravlja, unutar mobilnih timova. Međutim, za razvoj govornih vještina djece sa Down sindromom jako je važna svakodnevna stimulacija, svakodnevno poticanje razvoja njihovih govornih vještina. Djeca sa Down sindromom vole komunicirati, samo im trebamo pomoći da te svoje glasove izgovaraju razgovjetnije, da su sigurniji u govoru”, naglasila je Agić.

Smatra da kroz ovaj projekat predstavljaju načine kako kroz svakodnevni život, kao roditelji djeteta sa Down sindromom ili kao nastavnik, član mobilnog tima, mogu neke logopedske alate i vještine pretočiti u nastavni plan i program unutar razreda ili svakodnevnih radnji.

“Važno je da su naši logopedi kreirali alate, način u veoma primamljivom formatu, u video formatu, kroz koje mi možemo naučiti kako neke logopedske vježbe možemo ubaciti u svakodnevne aktivnosti”, pojasnila je Agić.

Kako je kazala, ovo ne bi mogli realizovati bez podrške Ministarstva za odgoj i obrazovanje.

“Važno je da imamo podršku Ministarstva, stručnjaka koji rade s našom djecom. Važno je da ti materijali dođu do svih nastavnika, odgajatelja i članova mobilnih timova. Materijal je napravljen tako da se veoma lako može doći do njega. Bit će na youtube kanalu udruženja. Svaki roditelj u svakom dijelu BiH može pristupiti tim materijalima. Ove logopedske vježbe, načini i alati su univerzalni. Nije namijenjeno samo djeci sa Down sindromom, nego bilo kojem djetetu koje se može susresti sa nekim govornim teškoćama”, izjavila je Agić.

Dodala je da nemaju bazu podataka o broju djece sa Down sindromom i to je jedna od stvari za koju se zalažu od samog početka.

O značaju ovog projekta govorila je i Lejla Kafedžić, profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

“Sigurno da je projekat vrlo značajan. Ovo je drugi set videa koji se na ovaj način realizuje jer su se pokazali kao vrlo korisni. Možemo reći da se krenulo od onoga što jeste značajno za djecu sa Down sindromom, a to je govor. Od toga kako formirati prvu riječ do čitanja. Dobro je da je u video formatu koji podržava i audio i vizuelnu podršku, u kontekstu da ga možemo gledati bilo kada i bilo gdje”, pojasnila je Kafedžić.

Downov sindrom je genetski poremećaj koji je uzrokovan prisustvom jednog hromosoma viška, a nastaje u trenutku začeća. Sindrom je nazvan prema engleskom ljekaru Johnu Langdonu Downu koji ga je 1866. godine prvi opisao, a skoro stotinu godina kasnije (1959.) francuski genetičar Jerome Lejeune otkrio je uzrok sindroma. Ujedinjeni narodi službeno obilježavaju ovaj dan od 2012. godine.

Anadolu Agency (AA)

Radio AS