Za realizaciju infrastrukturnih i komunalnih projekata na području Novog Grada izdvojeno preko 3,5 miliona KM

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić danas je sa predstavnicima izvođača radova potpisao četiri okvirna sporazuma i tri ugovora o realizaciji infrastrukturnih i komunalnih projekata na području općine Novi Grad Sarajevo. Potpisivanju su prisustvovali predstavnici izvođača radova, firme MG BH d.o.o. Sarajevo, Orman d.o.o. Kiseljak, SES d.o.o. Sarajevo, AME d.o.o. Breza, Grakop d.o.o. Kiseljak, Harysco d.o.o Sarajevo i Dinalsa d.o.o. Sarajevo.

Za realizaciju ovih vrlo važnih projekata za stanovnike, Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je 3.637.598,24 KM.

Načelnik Semir Efendić kazao je da Općina Novi Grad Sarajevo ove godine iz budžeta izdvaja više od 20. miliona KM na kapitalna ulaganja.

“Danas potpisujemo vrlo važne ugovore i sporazume, sa ukupno sedam izvođača radova za građevinske projekte u Općini Novi Grad Sarajevo koji su planirani za ovu građevinsku sezonu. Više od 3.500.000 KM isključivo sredstava budžeta će biti izvršeno ulaganjem u komunalnu i drugu infrastruktu na prostorima općine. To su uglavnom životni problemi sa kojima se naši građani suočavaju, a koji se rješavaju na ovaj način. Nismo imali često ovu priliku da potpisujemo zajedno u isto vrijeme sa velikim brojem firmi, ali se završio proces javne nabavke i stekli su se preduslovi za potpisivanje ovih ugovora”, kazao je Efendić.

Bedrija Hodžić, direktor građenja firme ”Orman” d.o.o. Kiseljak zahvalila se Općini Novi Grad Sarajevo i kazala je da im je čast i zadovoljstvo što imaju saradnju sa Općinom već dugi niz godina, te da imaju jako veliku pordšku stručnih ekipa iz Općine koji radove na terenu olakšavaju. Istakla je da će ova građevinska sezona biti radna u punom kapacitetu i da će nastojati da sve rokove ispune na vrijeme.

Emir Dedović, predstavnik firme ”SES” d.o.o. Sarajevo kazao je da je ovo obostrana saradnja Općine i firme već dugi niz godina, te da su veoma zadovoljni.

“Ovom prilikom smo dobili posao izgradnje javne rasvjete na potezu Bulevara branilaca Dobrinje. Projektovana je rasvjeta koja je prilagođena za šetnice, mali dekorativni stubovi od 5 metara sa negdje oko 50 rasvjetnih tijela. Naglašavam da će se postojeća rasvjeta demontirati i montaža će se izvršiti na mjesto gdje je prikladno postaviti”, kazao je Dedović.

Potpisan okvirni sporazum za izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravku ulica lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova (LOT 1 i LOT 2)

Sa firmom ”Orman” d.o.o. Kiseljak i ”MG BH” d.o.o. Sarajevo potpisan je okvirni sporazum za izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravku ulica lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova koji obuhvata 40 ulica na području općine Novi Grad Sarajevo. Vrijednost ugovorenih radova za oba programa (LOT 1 i LOT 2) je 1.696.695,76 KM.

U okviru radova vršit će se iskopi zemljanog materijala, ugradnja nasipa i priprema tamponske podloge, kao i postavljanje drenaže, ivičnjaka i slivnika, nivelisanje objekata za odvodnju, te izgradnja potpornih zidova gdje je to potrebno, nakon čega će se raditi asfaltiranje ulica.

LOT-1 obuhvata sanaciju 18 ulica: Atife Karalić čikma, gdje će biti izgrađen potporni zida i sanacija dijela ulice Abdurahmana Sirije od broja 37 do 39,  sanacija ulice Ahatovićka od broja 67 do 71, Nadira Kafedžića od broja 26D do broja 26A broja i 14 do broja 18, zatim ulica Mehe Žige od broja 42 do broja 63, Podrinjska od broja 70 do 39, Butilska od broja 20 do 28, 14. Juni od broja 42 do 63, Ramiza Salčina od broja 22 do 16 i Olimpijska od broja 1 do broja 17. Predviđena je i sanacija dijela pješačke staze u ulici Bosanska do br.16, sanacija dijela ulice Ferida Srnje od broja 1 do 5, Cazinska od broja 60 do 94, Branislava Nušića od broja 14 do 16, Kenana Demirovića od broja 102 do 67A, Ferida Srnje od broja 29 do 59A, Avde Palića od broja 114 do 122 i Avde Palića od broja 93 do broja 109.

LOT-2 obuhvata sanaciju 22 ulice: Braće Čamdžić od broja 4 do broja 17, izgradnja potpornog zida u ulici Bužimska na broju 15, sanacija dijela ulice Safeta Ahmetspahića od broja 35 do 57, Radenka Abazovića od broja 11 do 20 i Gatačka od broja 1 do 20, izgradnja potpornog zida u ulici Safeta Isovića broj 85, sanacija dijela ulice Nazifa Hadžovića od broja 48 do 31, Potur Šahidijina kod broja 124A, Otona Župančića od broja 28 do 20, Porodice Šehić od broja 37 do 35, Vladimira Preloga spoj sa ulicom Derviša Sude Vražalice, sanacija dijela prilaza OŠ Avdo Smailović, sanacija dijela ulice Esada Midžića od broja 48 do 50, Ramiza Velića od broja 103 do 85, Mahmuta Bušatlije Čikma od broja 3 do 25, Mustafe Muje Pašića od broja 3, 9, do 33 Vrandučka od broja 1 do 3, Numan paše Čuprilića od broja 137 do 143, Humačka ploča od broja 20 do 28 i od 23 do 27, Humačka ploča od broja 103 do 117, Braće Bešo  od broja 2 do 28, izgradnja potpornog zida u ulici Vitkovac čikma broj 22.

Potpisani sporazumi za izvođenje radova koji obuhavtaju prilaze sportsko-rekreacionim zonama

Potpisan je sporazum za izvođenje radova koji se odnose na prilaze sportsko-rekreacionim zonama. Jedna zona odnosi se na ulicu Višegradska koja prilazi sportskoj zoni Park šume Mojmilo, te obuhvata izgradnju parking prostora u podnožju brda Mojmila i prilaz novoizgrađenoj pješačkoj stazi koja polazi iz ulice Safeta Hadžića. Također, planirana je izgradnja prilaza SRC ”Zlatno Polje” u naselju Sokolje na spoju ulica Numan paše Ćuprilića i Senada Čolića gdje će biti izvršeno asfaltiranje ulice i izrada parking prostora sa oko 40 parking mjesta, dva parking mjesta za lica sa invaliditetom, kao i prateća saobraćajna signalizacija i izgradnja javne rasvjete.

Šetalište Bulevar branilaca Dobrinje dobit će potpuno novu LED rasvjetu

Potpisan je sporazum za izvođenje radova za izgradnju nove LED rasvjete na šetalištu Bulevara branilaca Dobrinje. Rasvjeta je projektovana u dvije trase, jedna sa strane pješačke šetnice, a druga dvostruka na kojoj se nalaze pješačka staza i saobraćajnica. Trenutno stanje javne rasvjete na toj dionici je loše, s obzirom da se rasvjetni stubovi i rasvjetna tijela nalaze na zelenoj zoni, te je učinak rasvjete umanjen zbog lošeg pozicioniranja u zelenoj zoni i postojećih krošnja stabala. Novo projektno rješenja izgradnje nove Led rasvjete poboljšat će nivo kvaliteta života.

Trg B – faze Alipašinog Polja postat će pješačka zona, zatvorena za motorni saobraćaj

U proteklom periodu u B – fazi Alipašinog Polja otvoren je novi parking sa više od 120 mjesta što je bio preduslov da se uđe u sam trg, te da pješačka zona bude zatvorena za motorni saobraćaj. Nakon što je u protekloj godini uspješno riješen problem ulaska motornih vozila unutar pješačkih zona na „A“ i „C“ fazi Alipašinog Polja nadležna općinska služba je u proteklom periodu pribavila i projektnu dokumentaciju za izvođenje radova na zaštiti pješačkih zona Alipašinog Polje, B faza.

Nakon pribavljanja iste raspisana je javna nabavka za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na zaštiti pješačkih zona uz pomoć postavljanja fiksnih odnosno potapajućih stubića te prateće horizontalne i vertikalne signalizacije koja će budućim korisnicima dati upute o periodu i mogućnosti korištenja pješačkih zona za dostavu odnosno servisiranje.

Navednim projektom također je planirana i sanacija dijela dotrajalih i ispucalih ploča unutar trgova kao i sanacija požarnih puteva unutar samog naselja.

Potpisan ugovor za izvođenje radova na rješavanju saobraćaja u mirovanju na području Općine

U okviru predmetnog projekta planirano je povećanje stepena sigurnosti saobraćaja izgradnjom novih i proširenjem postojećih parking površina. Povećanjem parking kapaciteta poboljšat će se nivo usluge saobraćaja u mirovanju u naseljima i u blizini škola.

Također, potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Atife Karalić Čikma i dijelovima ulice Atife Karalić i Bosanskih kraljeva gdje će se u okviru ugovorenih radova izvršit izgradnja separatne kanalizacione mreže, fekalna i kišna kanalizacija. Ovi radovi obuhvataju i izgradnju kanalizacionih priključaka gravitirajućih stambenih objekata.

Radio AS