Za sanaciju stambenih jedinica pripadnika boračke populacije u KS 231.746 KM

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo, dr.sc. Omer Osmanović sa ovlaštenim predstavnikom izabranog ponuđača “Senigor” d.o.o. Sarajevo potpisao je danas Okvirni sporazum za javnu nabavku: izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije KS za 2022. godinu.

Ukupan iznos Okvirnog sporazuma je 231.764.01 KM, a u okviru istog bit će potpisani posebni ugovori za sukcesivnu narudžbu. Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga je ovom javnom nabavkom predviđeno za sanaciju stambenih jedinica pripadnika boračke populacije sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

“I na ovaj način Ministarstvo za boračka pitanja KS kontinuirano radi na poboljšanju uslova i kvalitete života pripadnika boračke populacije, te na rješavanju problematike njihovog stambenog zbrinjavanja”, izjavio je ministar Osmanović.

Radio AS