Zakazana Hitna sjednica Skupštine KS o ukidanju pondera 2 za 1. februar, Radna sjednica o budžetu 31. januara

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo danas je odlučio da se dnevni red 48. sjednice Skupštine KS, koja je zakazana za ponedjeljak, 31. januara 2022. godine, proširi sa nekoliko tačaka, među kojima su Prijedlog odluke o razrješenju Nezavisnog odbora Skupštine KS uz Prijedlog odluke o imenovanju novog Nezavisnog odbora.

Uz Prijedlog Budžeta KS za 2022. godinu, kao najznačajnije tačke, na ovoj sjednici će biti riječi i o Programu rada i finansijskom planu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu, kao i o izmjenama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Kolegij je prihvatio prijedlog Ministarstva zdravstva KS da se, usljed pogoršanja epidemiološke situacije i enormnog povećanja zaraženih koronavirusom, a u skladu i sa važećom naredbom Federalnog kriznog štaba i ograničenog okupljanja u zatvorenom prostoru do 30 osoba, ova sjednica održi ONLINE.

Prvog februara, dan nakon Radne sjednice, zakazana je i Hitna na temu aktuelne situacije vezane za donošenje izmjena federalnog Zakona o pripadnostima javnih prihoda, a kojim se Kantonu Sarajevo ukida do sada važeći ponder 2 u raspodjeli ovih prihoda,  što će predstavljati ozbiljan finansijski udar na Budžet KS.  

Radio AS