Zakazana tematska sjednica Vlade FBiH kao refleksija na ukrajinsku krizu

Federalni premijer Fadil Novalić izjavio je da je Vlada Federacije zakazala tematsku sjednicu kao refleksiju na ukrajinsku krizu, koja može imati značajne negativne posljedice na ekonomske tokove u Federaciji BiH.

“Na tematskoj sjednici prije svega bavit ćemo se mogučnošću preveniranja ovih problema koji mogu nastati u Federaciji u skladu s našim budžetskim okvirima. U tom smislu smo pozvali ministarstva koja imaju dodir sa tim tokovima. Prije svega Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo trgovine, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da pripreme materijale jednako kao i direktori najvećih kompanija koje također imaju uticaj o ovome o čemu govorimo elektroprivrede BiH i HZHB i drugih”, rekao je Novalić.

Kaže da bi se na sjednici trebali donijeti zaključci koji mogu ublažiti eventualne negativne ekonomske posljedice, koje su već počele prethodnih sedmica.

“U tom smislu kao jedna od ključnih tačaka sjednice bit će usvajanje budžeta Federacije BiH nakon dugotrajne javne rasprave. Budžet kao osnovna poluga i te naše aktivnosti koja treba da prevenira u maksimalnoj mogućoj mjeri negativne posljedice će biti jedna od četiri aktivnosti koje slijede na sjednici u ponedjeljak”, poručio je Novalić nakon današnje sjednice Vlade FBiH.

Radio AS