Započela preventivna dezinsekcija u na području opštine Centar

Najavljena preventivna dezinsekcija, koja je tokom vikenda trebala biti obavljena na devet lokacija u Centru, odgođena je zbog velikog nevremena. Nakon stabilizacije vremenskih, prilika stručni timovi Javne ustanove „Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo“ su sinoć u ponoć započeli sa preventivnom dezinsekcijom protiv žohara i krpelja.

Akcija istrebljenja napasnika će biti obavljena na sljedećim lokacijama: Gajev trg, ulice Kulovića, Branilaca Sarajeva, Radićeva, Ćemaluša, Mis Irbina, Ferhadija (na dijelu koji administrativno pripada općini Centar), te u Titovoj ulici od spomen-obilježja „Vječna vatra“ do Trga djece Sarajeva, kao i u okolini BBI centra. Akcija će biti nastavljena tokom narednih dana, što će direktno zavisiti od vremenskih prilika.

O samoj akciji također su obaviještene i druge javne službe poput vatrogasaca i KJKP „Rad“ da nekoliko dana nakon završetka ove faze preventivne dezinsekcije ne peru ulice.

Projekat preventivne dezinfekcije finansira Općina Centar i biće obavljen u tri faze po istom principu.

Akcija je pokrenuta nakon što je Služba za stambene i komunalne poslove, po prijemu žalbi građana o povećanom prisustvu žohara na ovim lokacijama, utvrdila plan djelovanja u saradnji sa JU „Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo“. Nakon obavljenog pregleda lokacija, utvrđen je način rješavanja problema. Dezinsekcija će biti obavljena na površini od oko 5.000 metara kvadratnih. Nakon šest dana od prve dezinsekcije očekuje se smanjenje broja odraslih žohara i njihovih ličinki.

Radio AS