Započela sanacija nadstrešnica/krovova na stanicama kosog lifta

Radnici građevinske firme “AMCO” OD započeli su danas radove na sanaciji nadstrešnica/krovova na stanicama kosog lifta na Ciglanama.

Općina Centar u cjelosti finansira sanaciju u iznosu od 60.284,95 KM. Izvođač radova odabran je nakon provedene procedure javne nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. 

Općina Centar okončala je i proceduru javne nabavke za odabir firme za pružanje usluga održavanja i upravljanja objektom kosog lifta na lokaciji Ciglane, koja je pokrenuta kao zajednička nabavka sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo, u cilju dugoročnog rješavanja funkcioniranja kosog lifta. 

Nakon što radovi na sanaciji nadstrešnica/krovova na stanicama budu okončani odabrana firma “Fidges-Upravitelj” d.o.o. će preuzeti održavanje i upravljanje kosim liftom. 

Da podsjetimo, povodom obustave rada kosog lifta na Ciglanama, a kako bi olakšala građanima komunikaciju, Općina Centar stavila je na raspolaganje besplatan kombi prevoz koji saobraća od polazne stanice u Ulici Husrefa Redžića (ispod nadvožnjaka) do završne stanice kosog lifta u Ulici Dajanli Ibrahim-bega. 

Kombi je svakog radnog dana od 7,30 do 17,30 sati i vikendom od 8 do 14 sati svakih 15 minuta na raspolaganju stanovnicima, a prolazi ulicama Husrefa Redžića, Hakije Kulenovića i Dajanli Ibrahim-bega. 

Ovaj prevoz koji je obezbijedila Općina Centar je privremenog karaktera i biće na raspolaganju građanima dok lift ponovno ne bude u funkciji.

Radio AS