Započeli radovi na sanaciji platoa u Kranjčevićevoj ulici

Radnici građevinske firme “Dinalsa” d.o.o. Sarajevo započeli su jučer radove na sanaciji platoa u ulici Kranjčevićeva, koji predstavlja krov dva skloništa Civilne zaštite Općine Centar.

Realizaciju ovog projekta u cjelosti finansira Općina Centar putem Službe za civilnu zaštitu, a vrijednost projekta iznosi 133.036 KM. 

Radovi na sanaciji krova pomenutih skloništa finansira se iz namjenskih sredstava civilne zaštite, a u okviru redovnih aktivnosti održavanja javnih skloništa.

Kako je predviđeno projektom, prvobitno je planirano uklanjanje starih kulir ploča i pijeska. Nakon odvoza otpada, planirano je postavljanje estriha, hidro i termo izolacije, te postavljanje novih ploča koje su otporne na habanje, manje klizave, a u zimskom periodu otporne na smrzavanje i posipanje soli.

Realizacijom ovih radova navedena skloništa će biti dovedena u uslovno i upotrebljivo stanje te mogu poslužiti u svrhu namjene za koju su i izgrađena.

Radio AS