Započelo proširenje ulice Boraca Zlatišta na Soukbunaru

Radnici građevinske firme “Bucomerc” iz Kiseljaka započeli su radove na realizaciji projekta proširenja ulice Boraca Zlatišta (Mjesna zajednica “Soukbunar”).

Tokom dana gradilište je obišao načelnik Općine Centar Srđan Mandić zajedno sa vijećnicom Aidom Koluder-Agić i saradnicima.

Kako je predviđeno glavnim projektom, tokom izvođenja radova biće obavljeno proširenje dvije krivine u ovoj ulici, čime će se olakšati svakodnevna komunikacija motornih vozila te povećati sigurnost ostalih učesnika u saobraćaju. 

Projekat proširenja ulice Boraca Zlatišta finansira Općina Centar u iznosu od 200.575 KM, dok je za nadzor zadužena firma “Radis”. 

Nakon pripremnih radova, biće mašinski iskopan materijal koji će biti odvezen na gradsku deponiju. Za potrebe proširenja saobraćajnice biće izgrađene potporne konstrukcije odnosno dva armirano-betonska potporna zida na kojima će biti postavljene zaštitne ograde.

Također je planirana ugradnja adekvatne odvodnje površinskih voda s ciljem spriječavanja oštećenja nove konstrukcije. Završna faza projekta podrazumijeva postavljanje novog asfalta na ovoj dionici ulice Boraca Zlatišta. 

Stanovnici ovog dijela mjesnog područja Soukbunar razgovarali su sa načelnikom Mandićem i izrazili zahvalnost zbog početka realizacije ovog značajnog projekta. 

Radio AS