Zastupnici Skupštine KS sutra o programima rada i finansijskim planovima zdravstvenih ustanova

Drugi nastavak 48. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo održat će se 22.02.2022. godine u sali Općine Centar. 

U preostalim tačkama dnevnog reda su Prijedlog Zakona o komunalnim taksama, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2022. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2022. godinu.

Na dnevnom redu je i nekoliko prijedloga odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2021. godinu, Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu, Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2021. godinu; Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2021. godinu; Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2021. godinu; Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2021. godinu; Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Na sutrašnjoj sjednici trebao bi biti razriješen stari, a potvrđen novi saziv Nezavisnog odbora Skupštine Kantona Sarajevo.

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine KS dostavila je prijedlog liste od sedam članova. Naredne četiri godine članovi NO bit će: Kenan Kapo, Esad Solak, Jasmin Idrizović, Adis Šečić, Branislav Bunjevac, Mensud Cibra i Mineta Hrvat.

nap.ba

Radio AS