Zatraženo da se testovi na prisustvo narkotika u krvi propišu podzakonskim aktima

Na inicijativu ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admira Katice, održan je konstituirajući sastanak Tima za nadzor nad provedbom Strategije i Akcionog plana za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u KS za period od 2024. do 2028. godine.

Na današnjem sastanku je utvrđen plan aktivnosti te su doneseni zaključci po kojima će se djelovati u narednom periodu te su definisani rokovi.

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica informisao je Tim za nadzor da je Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine uputio inicijativu i zahtjev da se upotreba mjerila (testova) za indikaciju prisustva narkotika u krvi što prije definiše podzakonskim aktima.

“Da bi policijski službenici efikasnije djelovali na terenu, posebno u oblasti sigurnosti saobraćaja, neophodno je da koriste testove za indikaciju prisustva narkotika u krvi. Prema trenutnom stanju, ovi testovi nisu obuhvaćeni podzakonskim aktima iz oblasti zakonskog mjeriteljstva. Mi smo podnijeli zahtjev Institutu za mjeriteljstvo BiH da pokrene postupak izmjene Naredbe o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu čime bi bili obuhvaćeni i testovi za mjerenje prisustva opojnih sredstava koji bi značajno pomogli policiji u radu na terenu”, potvrdio je Katica.

Dodao je da policija kontinuirano radi na sprečavanju zloupotrebe droga u Kantonu Sarajevo.

“Odjeljenje za borbu protiv zloupotreba opojnih droga pri Upravi policije MUP-a KS radi dobar posao i nedavno su zabilježili veliki uspjeh kada su prilikom jedne od operativnih akcija zaplijenili čak 850 gr čistog kokaina što je dosad najveća količina. To znači da je naša policija spriječila da se na ulici nađe najmanje 4000 paketića ovog narkotika i dođe do naše djece i ja im čestitam na tome”, dodao je Katica.

Predsjednik Tima za nadzor nad provedbom Strategije i Akcionog plana za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Kantonu Sarajevo, Nermin Lagumdžija istakao je da je upotreba ovih testova jedna od mjera predviđenih akcionim planom, te da će naredne sedmice biti zatraženo održavanje sastanka sa predstavnicima Instituta za mjeriteljstvo kako bi se ovo pitanje što hitnije rješavalo.

Osim toga, Tim za nadzor na današnjem sastanku donio je zaključak i o pokretanju aktivnosti na izradi baze podataka kojoj će imati pristup ovlašteni službenici MUP-a Kantona Sarajevo-Uprave policije, Ministarstva zdravstva KS, Ministarstva odgoja i obrazovanja KS i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica KS.

Baza će sadržavati podatke o broju ovisnika, broj podnesenih krivičnih ili prekršajnih prijava, oduzetim narkoticima, poduzetim mjerama na smanjenju ponude opojnih droga, smanjenju dostupnosti i smanjenju potražnje. U Kantonu Sarajevo trenutno ne postoji takva baza podataka koja bi značajno olakšala rad i djelovanje profesionalaca i struke na planu borbe protiv zloupotrebe droga.

Zaključeno je i da članovi tima delegirani u ime navedenih ministarstva dostave smjernice i osnovne poruke koje trebaju biti komunicirane kroz kampanju protiv zloupotrebe droga za koju je u budžetu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ove godine planiran iznos od 85.000 KM.

Predsjednik Tima za nadzor Nermin Lagumdžija koji najavio je da će se tim za nadzor sastajati svakih 15 dana, a svaka tri mjeseca izvještavat će Vladu Kantona Sarajevo o svim mjerama koje su poduzete u Kantonu Sarajevo na planu sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga.

Radio AS