Završena akcija čišćenja na području opštine Novi Grad, uklonjeno više od 350 tona otpada

Završena je velika akcija čišćenja na području općine Novi Grad Sarajevo koja je trajala devet dana.

Akcija koju je pokrenulo Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa Općinom Novi Grad Sarajevo, KJKP Park, KJKP Rad, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Pokop, KJKP GRAS, Javnim preduzećem Lokom i Službom civilne zaštite Novi Grad Sarajevo, odvijala se u svim mjesnim zajednicama ove općine.

Ručnim čišćenjem tretirano je oko 580 hiljada metara kvadratnih površine, a sakupljeno je, utovareno i deponovano oko 135 tona komunalnog otpada. Mašinskim čišćenjem obuhvaćeno je oko 730 hiljada metara kvadratnih, a sakupljeno je oko 87 tona otpada.

Oprano je oko dva miliona i 260 hiljada metara kvadratnih površine. Sa divljih deponija odvezene su oko 144 tone raznog otpada.

Izvršeno je košenje i uređenje Pravoslavnog groblja Alipašino, površine od oko četiri hiljade kvadratnih metara, te uređenje i košenje Pravoslavnog groblja Bojnik, kao i mezarja Bojnik.

Ekipe su izvršile čišćenje kanala dužine od oko tri hiljade metara, specijalnim vozilom, a zatim je urađeno mašinsko čišćenje slivnika dužine 362 metra i podužnih rešetki.

Mašinski su pokošeni i uređeni travnjaci na ukupno 183.000 metara kvadratnih, površina koje inače nisu u sklopu redovnog održavanja preduzeća. Za devet dana ekipe su izvršile čišćenje komunalnog otpada sa 1,6 miliona metara kvadratnih zelenih površina. Uz pomoć mehanizacije uklonjen je komunalni i biootpad, a izvršeno je i orezivanje krošnji, ukrasnog grmlja te zaštita stabala.

Blizu 10 hiljada kvadratnih metara zapuštenih površina, uglavnom pretvorenih u divlje deponije očišćeno je krčenjem i orezivanjem samoniklog rastinja i šiblja. Očišćeno je 17 podloga dječijih i sportskih igrališta, na devet parkinga izvršeno je čišćenje i uređenje zelenih ostrva i travnatih površina. Na pojedinim površinama izvršena je i zamjena polomljenih parkovskih klupa, te sanacija oštećenja na mobilijaru.

Očišćena su i sva tramvajska i trolejbuska stajališta na području općine Novi Grad.

Iz Općine Novi Grad Sarajevo zahvalili su se Ministarstvu na organizaciji akcije, kao i uposlenicima preduzeća i građanima koji su dali svoj doprinos akciji.

Podsjećamo, Ministarstvo je u saradnji sa kantonalnim preduzećima provelo akcije čišćenja i na području općina Ilidža, Vogošća, Centar, Stari Grad a u utorak je započela akcija čišćenja na području općine Novo Sarajevo.

Radio AS