Završena sanacija dijelova ulica Abdesthana i Piruša

Projekat sanacije dijelova ulica Abdesthana i Piruša na Kovačima završen je ove sedmice, čime je osigurana mnogo bolja saobraćajna infrastruktura.

Ulica Abdesthana sanirana je od broja 25 do broja 33 u dužini od 60 metara, a ulica Piruša od broja 1 do broja 11, dužine 76 metara. Projekat je koštao oko 34.000 KM, a izvođač radova je bila građevinska firma ‘OXA’.

U obje ulice urađeno je uklanjanje oštećene asfaltne površine, djelimično uklanjanje ivičnjaka i ugradnja novih, tamponiranje i asfaltiranje.

U ulici Abdesthana ugrađena je jedna slivna rešetke, te urađena nivelacija postojećeg slivnika, tri šahta, osam šibera i jednog hidranta. U ulici Piruša urađena je nivelacija jednog slivnika, četiri šahta, šest šibera i jednog hidranta.

Radovi su izvedeni s ciljem poboljšanja uslova života građana koji žive i koriste pomenute ulice ali i komunalne infrastrukture na području općine Stari Grad Sarajevo.

Radio AS