Općina Centar sa 30 hiljada KM pomaže sanaciju klizišta u Vogošći

Općina Centar je u ovogodišnjem budžetu obezbijedila sredstva u iznosu od 30.000 KM za sanaciju klizišta na području Mjesne zajednice „Svrake“ u općini Vogošća.

Tim povodom je u prostorijama Općine Vogošća  organizirano potpisivanje ugovora o realizaciji pomenutog projekta. U ime Općine Centar kao finansijera, ugovor je potpisao načelnik Srđan Mandić, dok je u ime Općine Vogošća, kao korisnika sredstava, dokument potpisao načelnik Edin Smajić.

Načelnik Mandić posebno je istakao spremnost Općine Centar da kao Općina sa stabilnim budžetom, u mjeri u kojoj je to moguće, pomogne drugim lokalnim zajednicama koje se suočavaju sa problemima šteta nastalih usljed elementarnih nepogoda.

“Raduje me da smo bili u prilici da pozitivno odgovorimo na zahtjev Općine Vogošća za pomoć u sanaciji klizišta u naselju Svrake i sa budžetske stavke „Podrška drugim općinama za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća“, kojom raspolaže Služba za civilnu zaštitu, izdvojimo ova sredstva. Iskreno se nadam da će sredstva koji doniramo Općini Vogošća doprinijeti realizaciji zahtjevnog projekta sanacije klizišta”, kazao je načelnik Mandić te dodao da s obzirom da je pojava klizišta u posljednjoj deceniji sve učestalija, te da nerijetko prouzrokuje velike materijalne gubitke, Općina Centar imam razumijevanja i u skladu sa mogućnostima pomaže lokalnim zajednicama kojima je pomoć potrebna.

Načelnik Smajić se zahvalio kolegi iz Centra te izrazio nadu da će dobra saradnja između susjednih općina biti nastavljena i u narednom periodu.

“U posljednih nekoliko godina, koliko sarađujem sa kolegom Mandićem, navikao sam na pomoć i podršku u realizaciji projekata od značaja za naše sugrađane. U ovom slučaju radi se o dobrosusjedskim odnosima općina Centar i Vogošća. Moram naglasiti da već duži niz godina uz pomoć susjedne Općine Centar saniramo posljedice pojave klizišta na području naše općine. Donirana sredstva će nam pomoći u sufinansiranju projekta sanacije klizišta u naselju Svrake IV koje je zapravo krak velikog klizišta sa kojim smo se suočili prije 8 godina”, pojasnio je Smajić.

Tokom sastanka načelnika istaknut je značaj dobre saradnja i realizacije zajedničkih projekata općina koje su teritorijalno povezane.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Općine Centar Faruk Efendić i predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Avdo Gljiva.

Radio AS