Završena sanacija magistrale od Tarčina do Bradine, zatvara se nova dionica autoputa

Radovi na sanaciji magistralne ceste M-17, od Tarčina do Bradine, biti će završeni u ponedjeljak, 24. oktobra.

Nakon završene sanacije, prestaje da važi privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu od raskrižja u blizini naplatnih kućica u Tarčinu do novoizgrađenog kružnog toka na Bradini, tako da će sav saobraćaj biti preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Novoizgrađena dionica autoceste Tarčin – Ivan biti će zatvorena za sav saobraćaj kako bi se okončali završni radovi i obavio tehnički prijem do 28. oktobra kada će službeno biti puštena u promet.

Naplata cestarine će prema odluci Vlade FBiH biti uspostavljena od 30. oktobra prema važećem cjenovniku.

Radio AS