Završena velika akcija čišćenja u Starom Gradu

U Starom Gradu je danas završena velika akcija čišćenja javnih zelenih površina, divljih deponija, šetališta, parkova, igrališta, saobraćajnica, trotoara, stajališta, kanala i drugih lokacija koje su predložili sekretari mjesnih zajednica iz Starog Grada na osnovu obilaska terena.

Akciju su zajedno realizovali Općina Stari Grad Sarajevo – Odjeljenje za održavanje putnih pojaseva, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, KJKP Park, KJKP Rad, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Pokop, KJKP GRAS, KJP Sarajevo-šume, KJU za zaštićena prirodna područja i Vatrogasno društvo Vratnik. Za sve učesnike u ovoj akciji Općina Stari Grad obezbijedila je hranu i piće tokom trajanja akcije.

Načelnik Hadžibajrić se zahvalio svima koji su učestvovali u velikoj akciji čišćenja na teritoriji općine Stari Grad Sarajevo, te istakao kako mu je posebno drago što su konačno riješene neke od lokacija koje su dugo predstavljale problem, a gdje se nije moglo djelovati bez teške mehanizacije i nadležnih preduzeća.

“U prethodna četiri dana očišćene su brojne lokacije u Starom Gradu, a što je uključivalo javne zelene površine, košenje trave i rastinja, pranje saobraćajnica, trotoara, stajališta. Posebno mi je drago što je KJKP “Rad” svojom teškom mehanizacijom riješio dugogodišnji problem divlje deponije u ulici Nalina. Kako su nam rekli, sa ove deponije odvezeno je više od 35.000 kg građevinskog i ostalog otpada. Pozivam građane da se ubuduće odgovorno ponašaju i da više nikada ne dozvole odlaganje otpada na nedozvoljenim mjestima kako se ne bismo doveli u ovakve situacije. Čuvanje životne okoline je obaveza svakog pojedinca, jednako kao što je obaveza prijaviti svakoga ko se ponaša neodgovorno i necivilizovano i ostavlja otpad tamo gdje mu nije mjesto. Nadam se da će se građani ubuduće mnogo bolje odnositi prema prirodi i našoj okolini, kao i prema javnom dobru,” poručio je načelnik Hadžibajrić.

Dodao je da su u akciji čišćenja u Starom Gradu značajno pomogli i uposlenici općinskog Odjeljenja za održavanje putnih pojaseva, kao i Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratnik.

Lokacije koje su očišćene:

Prvog dana akcije, 20.06.2022. godine očišćeno je:

– Uklanjanje divljih deponija na lokaciji ulica Nalina (jedna od najvećih divljih deponija Starog Grada), ukupno uklonjeno i deponovano 35.550 kg građevinskog i ostalog otpada

– Čišćenje na lokacijama MZ Širokača, Mahmutovac i Mjedenica

– Ručno očišćeno i pometeno 35.650m² i sakupljeno 8.650 kg otpada

– Mašinski očišćeno 75.625m i sakupljeno 7.623 kg otpada

– Oprana površina od 213.600 m² saobraćajnica sa trotoarima i stajalištima

– Mašinska koševina Aleje ambasadora, pojačana higijena (igralište Aleja ambasadora, At Mejdan, brana, park u ulici Zelenih beretki, Jervejski hram), metenje staza (At Mejdan, Jervejski hram)

– Pokošeno oko turbeta Ebu Hajat

– Košenje mezarja Hambina carina

– Čišćenje puta Hambina carina

– Čišćenje puta Sedrenik-Barice

– Početak košenja parka na Baricama

– Košenje trave od dječjeg igrališta u Aleji ambasadora do bazena Bentbaša i obalom Miljacke do šadrvana (hladnjaka)

– Čišćenje kanala, slivnika i rešetki Mošćanica, Aleja ambasadora, Dariva, Hambina carina, pročepljenje kanala Iza Hrida

Drugog dana akcije, 21.06.2022. godine očišćeno je:

– Košenje lokaliteta Popov gaj

– čišćenje slivnih rešetki naselju Hrid-Jarčedoli

– pranje ulica potez od Ravnih Bakija, preko Sedrenika do Podhrastova, Park kod muzeja Jevreja, prostor oko hotela „Nacional“ i prilazi DZ Stari Grad, Trg oslobođenja Alija Izetbegović (okončano košenje i uređivanje), košenje Bistrik turbeta i Ravnih bakija, uklanjanje divljih deponija kod nekadašnjeg restorana „Osmice“

– Radilo se na području mjesnih zajednica Bistrik, Hrid-Jačedoli i Babića bašča. Ručno očišćeno i pometeno 68.200m² i sakupljeno 9.450kg otpada. Mašinski očišćeno 68.200m i sakupljeno 7.600kg otpada. Oprana površina od 233.400m² saobraćajnica i trotoara. Uklonjena divlja deponija u ulici Šumarska, ukupno odvučeno i deponovano 41.520kg građevinskog, kabastog i ostalog otpada.

– Mašinsko košenje (Trg oslobođenja Alija Izetbegović, Hotel Nacional prema Domu zdravlja Stari Grad, ulica Franjevačka), orezivanje stabala (Hotel „Nacional“), okopavanje ruža (Trg oslobođenja Alija Izetbegović, At mejdan), obrezivanje žive ograde (Trg oslobođenja Alija Izetbegović, At mejdan), uklanjanje suhih sadnica (Trg oslobođenja Alija Izetbegović), izgrabljivanje (kod Hotela „Nacional“, Trg oslobođenja Alija Izetbegović, At mejdan, Franjevačka), pojačana higijena (Trg oslobođenja Alija Izetbegović, At mejdan, Hotel „Nacional“, Jevrejski hram, igralište u ulici Budžak, brana na Miljacki), metenje staza (At mejdan, Jevrejski hram)

– Košenje i čišćenje parka na Baricama i čišćenje odvodnih kanala prema Čavljaku.

– Čišćenje kanala i rešetki na lokaciji Jarčedoli – Bistrička stanica i Streljačka – Sedrenik

– Košenje trave na potezu od Kozje ćuprije do dječjeg igrališta na Darivi i higijena prostora od ulaza u Aleju ambasadora do Kozje ćuprije.

– Košenje trave i čišćenje mezarja Ravne bakije

Trećeg dana akcije, 22.06.2022. godine očišćeno je:

– Radilo se na području mjesnih zajednica Mošćanica, Vratnik, Kovači, Sedrenik i Medrese. Ručno očišćeno i pometeno 41.250m² i sakupljeno 11.720kg otpada. Mašinski očišćeno 64.720m i sakupljeno 6.270kg otpada. Oprana površina od 250.500m² saobraćajnica i trotoara. Uklonjene divlje deponije na pomenutim mjesnim zajednicama, ukupno odvučeno i deponovano 23.160kg. U trećoj smjeni izvršeno je pranje i čišćenje ulica Obala kulina bana, Hamdije Kreševljakovića i Mula Mustafe Bašeskije. Oprana je i ulica Toka ispod broja 2 (kontejner za otpad) i Berkuša velika (kavez za otpad).

– Mašinsko košenje (brana i lijeva obala Miljacke), orezivanje stabala (Trg oslobođenja Alija Izetbegović), izgrabljivanje (MZ Babića bašča i brana na rijeci Miljacki), krčenje (MZ Babića bašča), pojačana higijena (Trg oslobođenja Alija Izetbegović).

– Čišćenje kanala i slivnih rešetki na području mjesne zajednice Mošćanica u ulicama Faletići, Baruthana i Sarajevskih gazija.

– Košenje trave i čišćenje mezarja Ravne bakije

Četvrtog dana akcije, 23.06.2022. godine očišćeno je:

– Uređenje i košenje Parka šume prijateljstva, te lokaliteta Barica – plato Barice je nakon akcije opran

– Pročepljivanje kanala na Sedreniku i Mošćanici

(Izvještaj će biti kompletiran do kraja dana)

Radio AS