Završeni radovi na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Senada Poturka Senčija

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić je sa saradnicima danas obišao radove u ulici Senada Poturka Senčija u mjesnoj zajednici “Dobrinja A” gdje su završeni radovi na izgradnji separatne kanalizacione mreže.

To podrazumijeva izgradnju fekalne i kišne kanalizacije DN 300 mm dužine oko 400 metara sa izradom priključaka, a trenutno se radi rekonstrukcija stare dotrajale vodovodne mreže, dužine oko 500 metara, gdje je postavljen daktil cjevovod DN 150.

Izvršeno je postavljanje privremenog cjevovoda od PHD cijevi za snabdijevanje objekata vodom tokom izvođenja radova, sa vezom na postojeću vodovodnu mrežu. Do sada je položeno 220 m, a nakon polaganja kompletnog cjevovoda, pristupit će se izradi kućnih priključaka do vodomjerne garniture. Na novizgrađenu vodovodnu i kanalizacionu mrežu bit će priključen i Sportsko – rekreacioni centar, sa otvorenim bazenima na Dobrinji. Nakon rekonstrukcije vodovodne mreže radit će se sanacija i asfaltiranje ulice sa izgradnjom trotoara za pješake.

Načelnik Semir Efendić kazao je kako radovi na ovom dijelu napreduju zadovoljavajućim tempom i da se nada da će najdalje u narednih mjesec dana biti izvršen priključak bazena na vodovodnu mrežu, kao i priključak svih stambenih objekata koji se tu nalaze.

“,Izvršena je izgradnja separatne kanalizacione mreže dužine oko 400 metara sa priključcima, sada je u toku izgradnja vodovodne mreže. Do sada je izgrađeno nekih 200 metara i otprilike nekih 250 do 300 metara se treba izgraditi nove vodovodne mreže na ovom prostoru. Ovo je značajno obzirom da se tu vrši priključak bazena koji je u izgradnji na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Ono što je posebno važno naglasiti je da će nakon rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže biti rekonstruirana saobraćajnica, ali ovaj put sa dvije kolovozne trake, sve do objekta bazena i sa pješačkom stazom, a od bazena do OŠ ‘Ćamil Sijarić’ ćemo imati izgrađenu pješačku stazu, koju ranije nismo imali, uz jednu kolovoznu traku zbog uslova i imovinskih odnosa koji su vezani za tu saobraćajnicu. Do samog objekta bazena prilaz će biti potpuno nova saobraćajnica sa pješačkom stazom, sa dovoljno širine za saobraćaj u dva smjera, što do sada nije bio slučaj, a sva infrastruktura instalacija vodvodne i kanalizacione mreže će biti izgrađena prije toga. Trenutno je postavljena privremena vodovodna mreža, tako da svi stanovnici ove ulice imaju vodu u vrijeme dok se radovi izvode”, rekao je načelnik Efendić.

Općina Novi Grad Sarajevo iz ovogodišnjeg budžeta je izdvojila više od pola miliona konvertibilnih maraka za izgradnju vodovodne i separatne kanalizacione mreže u ovoj ulici. Radovima je prethodilo potpisivanje okvirnog sporazuma za izvođenje radova u vrijednosti od 550.224 KM sa izvođačem radova firmom “,Harysco’” d.o.o. Sarajevo.

Svi radovi se izvode uz nadzor predstavnika KJKP „VIK”d.o.o. Sarajevo, a stručno tehnički nadzor vrši firma „Arting BH“ d.o.o Sarajevo.

Radio AS