Završeni radovi na pregrađivanju fiskulturne sale u JU OŠ „Zahid Baručija“

Povodom završetka radova na pregrađivanju fiskulturne sale u JU OŠ „Zahid Baručija“, organizovana je prigodna priredba u znak zahvalnosti svima koji su dali svoj doprinos da učenici ove vogošćanske škole imaju bolje uslove za rad.

Priredbi su prisustvovali ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, načelnik Općine Vogošća Edin Smajić, pomoćnik načelnika Kenan Alikadić, vijećnici u Općinskom vijeću Vogošća, predstavnice Vijeća roditelja, direktor i nastavno osoblje škole.

Najmlađi učenici sa svojim učiteljicama, igrom, pjesmom i recitacijama, na njima svojstven način su se zahvalili prisutnima i predstavili školu u punom sjaju.

Prema riječima direktora OŠ „Zahid Baručija“ Refika Kurtovića, dobra saradnja i koordinacija različitih nivoa vlasti osnovna je pretpostavka za uspješan rad i rješavanje dugogodišnjeg problema, tj. nedostatak učionica i prostornih kapaciteta škole.

Dogradnjom samo dvije učionice, učenicima i nastavnicima ove škole omogućeni su bolji uslovi za rad, što je u kratkom roku rezultiralo i brojnim uspjesima na školskim, općinskim i kantonalnim takmičenjima.

Direktor Kurtović se ovom prilikom zahvalio prisutnima, te je naglasio da je i ove školske godine povećan broj upisanih prvačića, što u potpunosti opravdava hitnost rješavanja problema prostornih kapaciteta škole.

Ministrica Hota-Muminović izrazila je zadovoljstvo urađenim poslom, te naglasila da u ovom Ministarstvu osluškuju potreba učenika i nastavnika, i da u skladu s tim biraju prioritete. Navela je da se u ovoj školi osjeti entuzijazam u radu, što je i najvažnije u odgojno-obrazovnom procesu.

Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić, također je istakao važnost saradnje svih nivoa vlasti, te naglasio da je sve spremno za raspisivanje tendera za dogradnju novih učionica i produženog boravka. Kako je dodao, nada se da će se neophodne procedure završiti u najkraćem mogućem roku, kako bi se pristupilo dogradnji potrebnih prostornih kapaciteta,što je u ovom momentu i prioritet, uzme li se u obzir stalni priliv stanovništva u Općinu Vogošća.

Predstavnica Vijeća roditelja OŠ „Zahid Baručija, Edina Išerić, u ime svih roditelja ove škole, zahvalila se ministrici na ažurnosti u rješavanju problema sa nedostatkom prostora u školi, kao i svima koji su dali svoj doprinos kako bi učenici ove vogošćanske škole imali osnovne preduslove za pohađanje nastave u školskim klupama.

Radio AS