Završeni radovi poboljšanja energijske efikasnosti OŠ “Zajko Delić”

Završeni su radovi na poboljšanju energijske efikasnosti objekta Osnovne škole “Zajko Delić” u Vogošći.

Radovi su obuhvatili termoizolaciju fasade, zamjenu dotrajalih otvora, termoizolaciju konstrukcije prema tavanu, djelimičnu popravku krovne konstrukcije i zamjenu krovnog pokrivača, ugradnju termostatskih ventila na postojeće radijatore, zamjenu neefikasne rasvjete sa LED sijalicama, te pripremne i prateće radove u svrhu obnove objekta.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto je kazao da je sretan da se otvara još jedan objekat, nakon radova koji će unaprijediti kvalitet boravka za učenike i nastavnike, te istakao da objekti i ljepše izgledaju.

“Nakon što smo uradili i domove zdravlja, druge škole, visokoškolske ustanove, nastavit ćemo sa ovim projektom i sretan sam da se možemo baviti ovim. Ušteda energije koju ćemo postići i u ovoj školi će vratiti kredit koji je podiognut da se ovo uradi. Novi prozori, nova fasada, novi krov, ventili na radijatorima koji će regulisati uštedu energije, to je ono što smo obećali i sada ispunili”, istakao je premijer Forto.

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović je rekao da je ovo još jedan od 40 objekata koji su obuhvaćeni projektom “Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo”.

“Radi se o projektu koji ima višemilionsku finansijsku vrijednost, ali njegov značaj je i veći ako imamo u vidu da se dugoročno rješavaju problemi neefikasnosti i nekvalitetne infrastrukture javnih zgrada, a imat ćemo i velike uštede energije. Sretan sam, jer će naši školarci, njihovi učitelji i nastavnici imati ljepši ambijent za školovanje i rad, a osim toga imat ćemo manju potrošnju energenata u tokom zimske sezone”, kazao je ministar Hadžiahmetović.

Ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota-Muminović je naglasila da je sretna, jer ministarstva ostvaruju interresornu saradnju.

“Imamo dobru podršku od ovog resornog ministarstva koje sistemski utopljava školske objekte i vrtiće u Kantonu Sarajevo. Ovo su tako važni, generacijski projekti jer će itekako utjecati i odgojno na učenike. Lijep ambijent uvijek je dobra prilika prosvjetnom radniku da postiže vrijednosti iz vrijednosnog sistema”, navela je ministrica Hota-Muminović.

Direktorica škole Anisa Sivac istakla je da je ovo značajan dan za ovu školu.

“Završeni su radovi na utopljavanju, učionice su dobile nove prozore, to je veoma važno za dalji proces odgoja i obrazovanja jer su prostorije svjetlije i ljepše, a koristit ćemo i manje energije, te će zagađenje zraka biti manje. Zahvalni smo svima koji su realizirali ovaj projekat”, kazala je direktorica Sivac.

Finansiranje projekta je osigurano iz kreditnih sredstava Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od osam miliona EUR-a, dok je Evropska unija osigurala nepovratna sredstva u iznosu od dva miliona EUR-a.

Radio AS