Završeno uređenje zelenog pojasa rekonstruisane tramvajske pruge

Završeno je uređenje zelenog pojasa rekonstruirane tramvajske pruge od Ilidže do Čengić Vile. Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta rekao je da će se pojas nastaviti održavati.

Prema njegovim riječima, posađeno je 700 sadnica ukrasnog grmlja, razne vrste sezonskog cvijeća, 41 soliterno i alejno stablo.

“Stabla koja su ranije bila tu, njih ukupno 96 sada imaju oblikovane i njegovane krošnje. Na određenim dijelovima obnovljen je travnjak i posađena je nova trava”, dodaje.

Ukazao je da su postavljene nove klupe na stanicama na kojima su bile uništene te da su na stanicama postavljene kante za smeće.

“Sve do sada urađeno, bit će održavano. Trava će se kositi, pratit će se razvoj novih sadnica, stajališta će se čistiti i svakodnevno će se prazniti kante za smeće”, istakao je Šteta.

Zahvalio se kantonalnom preduzeću “Park” na saradnji i predanom radu.

Radio AS