Zbog obilnih padavina u naredna dva dana za dijelove BiH upaljen crveni meteoalarm

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je kako će za područje Hercegovine i jugozapadne Bosne za naredna dva dana biti upaljen crveni meteolarm zbog intenzivnih padavina koje se očekuju.

Od sutra u 22 sata do ponoći u četvrtak, 31. marta, očekuje se da će u Hercegovini pasti između 80 i 140 litara kiše po metru kvadratnom, a na jugozapadu Bosne od 50 do 80 litara po metru kvadratnom.

Za crveno upozorenje savjetuju se oprez i djelovanje u skladu sa savjetima koje su dali ovlašteni organi.

Zbog najavljene vremenske prognoze, mogu se očekivati znatnija ometanja u dnevnim rutinama, a putovanje se savjetuje samo ako je neophodno.

Na većini hidroloških stanica prognozira se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na gornjem dijelu sliva Une, Bosne, Usore i Drine. Bujični vodotoci na kojima može doći do povećanja vodostaja u ovom periodu su na području gornjeg toka sliva rijeke Bosne, tj. na slivu rijeke Fojnice, Željeznice i Stavnje.

U narednih 3-5 dana prognozira se dostizanje nivoa vodostaja pri kojem je moguće izljevanje iz korita rijeka i plavljenje okolnog terena uz vodotok.

Obavještenje o prognozni mogućih poplava manjeg obuhvata odnosi se na područje općina: Drvar, Gornji Vakuf, Fojnica, Kiseljak, Trnovo, Ilidža i Novi Grad Sarajevo.

“Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez”, naglašeno je u upozorenju Agencije za vodno područje rijeke Save.

Radio AS