Općina Centar: Tokom protekle godine sanirano preko 10 kilometara lokalnih saobraćajnica

Odlukom o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u gradu Sarajevu, utvrđeno je da se na području općine Centar nalazi ukupno 74.545 metara lokalnih cesta. U protekloj godini rekonstruisan je niz saobraćajnica ukupne dužine 10.626 metara, što čini 14,3% od ukupne dužine lokalnih cesta.

Iz budžeta ove lokalne zajednice u protekloj godini za sanaciju lokalnih cesta izdvojeno je 3.996.000 KM, a za sanaciju nekategorisanih cesta 990.000 KM.

“U skladu sa navedenom Odlukom, Općina Centar je preuzela obavezu upravljanja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite pripadajućih lokalnih cesta. U prilog ispunjenju zakonskih obaveza lokalne zajednice svakako govori procenat rekonstruisanih cesta tokom protekle godine i to cesta u ulicama: Adnana Aslanija, Gornja Breka, Hamida Beširevića, Tepebašina, Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrastovi, Soukbunar, Kartal Donji, Radićeva, Provare, Gornji Kromolj, Jukićeva, Dejzina Bikića, Grdonj, Zaima Šarca, Skakavac, naselje Muharemovići, Tovarište Lučica”, navode iz Općine.

“Smatramo bitnim istaći da Općina Centar kao odgovorna lokalna zajednica prilikom planiranja sanacije, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica posebnu pažnju posvećuje ispitivanju vodovodne i kanalizacone mreže, a kako bi se, ukoliko je to potrebno, prije pristupanja radovima sanacije saobraćajnica izvršila adaptacija i sanacija vodovodnih i kanalizacionih instalacija. Na ovakvom pristupu sanacije, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica će se istrajavati a u cilju dugoročnog rješavanja pitanja infrastrukture”, dodaju.

Za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju lokalnih cesta na području općine Centar u ovoj godini izdvojeno je 3.329.000 KM, dok je za nekategorisane ulice planirano 1.024.000 KM.

U namjeri da se spriječi nastajanje šteta na cestovnoj infrastrukturi usljed prokopavanja, načelnik Srđan Mandić je predložio, a Općinsko vijeće Centar krajem prošle godine usvojilo Odluke o prokopavanju saobraćajnica na području općine Centar Sarajevo.

Na grafičkom prikazu koji se nalazi u prilogu ovog teksta predstavljeni su iznosi finansijskih sredstava koji su izdvojeni za sanaciju pomenutih saobraćajnica.

Radio AS