Zbog olujnog vjetra i obilnih padavina, Civilna zaštita objavila koje preventivne mjere poduzeti

Kantonalna uprava civilne zaštite izdala je niz upozorenje za poduzimanje preventivnih mjera zbog narandžastog meteoalarma koji je na snazi zbog vjetra olujne jačine i obilnih padavina.

S obzirom na to da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za jak vjetar južnog smjera i da se očekuju udari vjetra južnog smjera od 50 do 70 km/h, a na planinama i visoravnima do 90 km/hm u vremenskom intervalu od 10. do 11. februara (subota i nedjelja) na području cijele Bosne i Hercegovine, kao i za obilne padavine za područje Hercegovine i jugozapad Bosne za, također, 10. i 11. februar, Kantonalna uprava civilne zaštite KS izdala je niz upozorenja.

Naime, iz Civilne zaštite upozoravaju sva pravna i fizička lica da preventivno, radi zaštite zdravlja i života ljudi te materijalnih i kulturnih dobara, u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, odmah poduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od jakog vjetra i kišnih padavina (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene jake udare vjetra i kišne padavine).

Kako su naveli, preventivnim djelovanjem i pravovremenim poduzimanjem mjera stvaraju se pretpostavke za brže i efikasnije reagovanje subjekata sistema zaštite i spašavanja, omogućujući sveobuhvatan odgovor na potencijalne izazove od jakih udara vjetra i poplava. Ovim se cilja izbjegavanje značajnih materijalnih šteta, povreda i ljudskih žrtava.

Posebno apeluju na pravna lica koje izvode radove na građevinskim objektima da ne ostavljaju predmete koji bi uslijed jakog vjetra mogle pasti sa krovova objekata, građevinskih skela i slično i time ugroziti sigurnost prolaznika.

Također, apeluju sugrađanima da na svojim balkonima i drugim otvorenim prostorijama ne ostavljaju predmete koji bi mogli uslijed vjetra ugroziti sigurnost prolaznika, da ne parkiraju svoja vozila u blizini velikih stabala, te da izbjegavaju izlete i boravak u prirodi u periodu trajanja narandžastog upozorenja.

“Posebno apelujemo na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile spremne kao snage prvog odgovora, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće jake udare vjetra i obilnije kišne padavine na području svojih općina. Napominjemo navedene subjekte da su dužni odmah, čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Kantonalnom operativnom centru Civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan”, navodi se u saopštenju.

Radio AS