Zbog povećanja broja razvoda pokrenut program “Predbračno savjetovanje”

Kantonalna javna ustanova “Porodično savjetovalište” pokrenula je socijalni program pod nazivom “Predbračno savjetovanje” za sve stanovnike Kantona Sarajevo koji u 2023. godini odluče da stupe u brak.

Stručni savjetnik u “Porodičnom savjetovalištu” Denyel-Ismir Kovač kazao je Feni da je uvidom u podatke do kojih je došao u radu sa korisnicima usluga, kao i kroz saradnju sa socijalnim službama u regiji, primjetna tendencija rasta broja brakorazvoda.

“Statistike govore da u dobi mladenaca od 20 do 28 godina starosti na svaki treći sklopljeni, dolazi po jedan razvedeni brak”, istakao je Kovač.

Pored socioekonomskog aspekta koji je jako važan za porodicu, Kovač tvrdi da su najčešći izazovi s kojima se bračni parovi suočavaju i na kojima malo ili nikako ne rade neadekvatna komunikacija, nerazumijevanje, nedostatak povjerenja, manjak empatije i poštovanja.

Uz to, dodao je, idu česte zamjene uloga u porodičnim sistemima kao i vrlo važan segment, a to je nepostojanje granica u relacijama s naglaskom na nepostojanje granica spram porodica porijekla oba ili jednog bračnog partnera.

“Općine sa područja Kantona Sarajevo su prepoznale kvalitetu i temeljit pristup ovoj problematici kroz program “Predbračno savjetovanje” te su i same uzele učešće u njemu, kako bi dale doprinos smanjenju stope razvoda brakova, a ujedno i osnažile pojedince i porodice u cijelosti”, istakao je.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica Kantona Sarajevo će, uvidjevši značaj takvog socijalnog programa koji se prvi put pokreće u BiH i u regiji, svim polaznicima programa refundirati puni iznos troškova uplate izlaska matičara na lokaciju koju budući mladenci izaberu za vjenčanje do utroška sredstava u tom programu, kazao je.

Teme o kojima će se razgovarati na projektu su izbor partnera – upoznavanje i aktivno slušanje, rješavanje konflikta u partnerstvu te kvalitetan i funkcionalan brak.

“Za sve one koji se odluče učestvovati u tom programu potrebno je da uzmu pozivnicu od matičara i/ili da se jave u KJU ‘Porodično savjetovalište’. Na dan vjenčanja, svim parovima koji prođu kroz taj kratki program će biti uručeni prikladni pokloni”, zaključio je realizator aktivnosti Kovač.

Radio AS