Katica s predstavnicima IOM-a: Vlada KS i IOM ostaju partneri u procesima monitoringa migracija

Pitanje ljudi u pokretu se mora stalno održavati aktuelnim, kako bi se kompletna situacija i njihovi životni uslovi u periodu dok privremeno borave u Sarajevu držali pod kontrolom i poboljšavali.

Ovim povodom, danas je, u ime Vlade Kantona Sarajevo, ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, zajedno s povjerenikom za pitanja migranata Vlade KS Safetom Mušićem, ugostio predstavnike Internacionalne organizacije za migracije (IOM), koje je predvodila šefica misije Laura Lungarotti. 

“Iako je trenutna situacija po pitanju prisustva ljudi u pokretu u Kantonu Sarajevo izuzetno stabilna, te je saradnja MUP-a KS s ostalim faktorima u ovom procesu na izuzetnom nivou, u interesu nam je da se ta saradnja poboljša, a komunikacija intenzivira. Čitava granica s Republikom Hrvatskom, nakon ulaska u šengensko područje je postala direktan cilj većine migranata, a Kanton Sarajevo je jedna od sigurnih privremenih lokacija koju posjećuju”, kazao je ovom prilikom ministar Katica. 

Shodno ovome, zaključeno je kako je izuzetno važna interesorna saradnja, kako bi se na ovom polju postigli još bolji rezultati djelovanja.

Na sastanku su pohvaljeni projekti IOM Bosnia and Herzegovina, s posebnim naglaskom na programe socijalne kohezije ljudi u pokretu, te istaknuto kako je rad na socijalnoj prihvaćenosti ljudi u pokretu važan segment prevencije sigurnosnih kriza.

Naglašeno je i kako će Safet Mušić, kao povjerenik za pitanja migranata, biti uvijek na raspolaganju kao kontakt tačka i poveznica svih vladinih i nevladinih interesnih skupina kada je u pitanju ova tema.

“Vlada Kantona Sarajevo i IOM ostaju snažni partneri u procesima monitoringa migracija na području Kantona Sarajevo”, poručeno je sa ovog sastanka.

Radio AS