Značajan pad koncentracija PM10 u zraku, ukinuta “Pripravnost”

U Kantonu Sarajevo danas je ukinuta epizoda “Pripravnost” zbog značajnog pada koncentracija PM10 u zraku, kao i prognoziranih vremenskih prilika koje će pogodovati dobrom kvalitetu zraka i u narednim danima.

Usljed niskih temperatura i slabog vjetra, kao i povećanih emisija iz kućnih ložišta, na područjima gdje je dominantno korištenje čvrstih energenata za zagrijavanje mogu se pojavljivati povišene koncentracije zagađujućih materija u zraku.

Prema Izvještaju Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor nad primjenom Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS, u protekla 24 sata na kantonalnim mjernim stanicama nisu zabilježena prekoračenja granične vrijednosti za PM10 (50µg/m3).

“S obzirom  da je tokom jučerašnjeg dana značajno poboljšan kvalitet zraka kao i da se bilježi daljnji pad koncentracija PM10, te uzimajući u obzir prognozirane vremenske prilike, Stručno tijelo ukida epizodu ‘Pripravnost’ u svim zonama Kantona Sarajevo,  uz nastavak kontinuiranog praćenja kvaliteta zraka”, zaključeno je.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas i naredna tri dana se očekuje relativno stabilna vremenska situacija, uz povremene slabe padavine i vjetar slabog intenziteta, pretežno sjevernog smjera. Do 30. januara nije predviđena pojava temperaturne inverzije koja bi mogla narušiti kvalitet zraka.

Radio AS