Ministar Delić o osnivanju kantonalnog javnog preduzeća za proizvodnju električne energije

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo početkom ove godine saopćilo je da je Vladi KS podnijelo inicijativu za osnivanje preduzeća za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije. Govoreći o tome zašto će to učiniti, ministar privrede Adnan Delić konstatovao je da je upravljanje obnovljivim izvorima energije krucijalno pitanje za sve one koji žele biti energetski nezavisni.

Podsjetio je da prelazak na obnovljive izvore energije u Evropskoj uniji nije samo još jedan trend, već i obaveza koju je Unija postavila pred Bosnu i Hercegovinu shodno dokumentima koje je BiH potpisala.

S ciljem istraživanja potrebe osnivanja jednog ovakvog preduzeća u Kantonu Sarajevo urađena je detaljna analiza elektroenergetskog sektora KS od rata do danas.

“Analizama je utvrđeno da uprkos postojanju pravne osnove za izgradnju ovih elektrana, EP BiH u ovom periodu (od završetka rata do danas) nije izgradila niti jednu elektranu. Kada su u pitanju privatne kompanije, treba istaći da su izgradile nekoliko postrojenja za korištenje solarne energije, ali su postrojenja zanemarive snage. Također, treba istaći da su postrojenja za proizvodnju električne energije iz OIE na području KS instalisane snage u zbiru iznad 23 kW predmeti koncesije u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama koji je stupio na snagu početkom prošle godine”, obrazložio je Delić.

Obzirom na sve navedeno, a imajući u vidu da je Vlada KS odgovorna za upravljanje prirodnim resursima, u što spada i elektroenergetski potencijal, bilo je sasvim prirodno da preduzme korake koji će voditi do domaćinskog upravljanja i kvalitetnog iskorištavanja potencijala koji do sada nisu korišteni.

“Uzimajući u obzir i činjenicu da Vlada KS ne može upravljati privatnim kompanijama, niti se oslanjati na njihovu politiku investiranja u proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije, niti ima ikakve ingerencije u EP BiH, smatramo sasvim opravdanim da započnemo jedan ovakav proces, jer kako sam ranije istakao, ovo nije pitanje pojedinaca, niti pitanje ko će – privatni ili javni sektor. Naprotiv, ovo je nacionalno pitanje i pitanje od kojeg ovisi naša energetska stabilnost i nezavisnost”, ocijenio je ministar Delić.

Napomenuo je i da se eventualnim osnivanjem kantonalnog energetskog preduzeća neće onemogućiti, niti na bilo koji drugi način utjecati na privatne investicije u obnovljive izvore energije, te je obrazložio prethodnu tvrdnju. “

Donijeli smo Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama i u proceduri je donošenje zakona o javno-privatnom partnerstvu, a sve su to osnove za potrebne investicije, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije, s obzirom na to da je svega 3,30 posto struje u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine proizvedeno iz obnovljivih izvora energije”, ukazao je.

Ministarstvo je već ranije, u inicijativi upućenoj Vladi KS, navelo da je riječ o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora energije, a prije svega na bazi sunca i vjetra, kao i da se planiraju istraživanja vjetroenergetskog potencijala na četiri potencijalne lokacije, te dvije lokacije za istraživanja potencijala solarne energije.

“Studija će pokazati stvarno stanje i raspoložive potencijale, ali prema trenutnim podacima, vjerujemo da će javno preduzeće, kad bude osnovano, koristiti ova dva resursa, s tim da se prednost u ovom trenutku daje vjetroenergiji. Svakako, trebamo sačekati da vidimo šta će pokazati istraživanja”, ponovio je Delić.

Objasnio je šta bi eventualno postojanje kantonalnog energetskog preduzeća značilo za građane i kompanije. Konstatovao je da bi se time poboljšao kvalitet zraka, doprinijelo zaštiti okoliša, te da bi distribucija struje bila sigurnija.

“Za kompanije, kao i za građane, ovo znači i veću pristupačnost i dostupnost električne energije kao ključnog proizvoda u svim privrednim aktivnostima i samom životu”, dodaje.

Uvjerava da ovo neće biti još jedno javno preduzeće koje će crpiti budžet, te je najavljuje da će se aplicirati i za dobijanje novca od EU.

“Prvo želimo utvrditi stvarnu, društveno-ekonomsku opravdanost osnivanja ovakvog preduzeća, pa onda provesti neophodne aktivnosti za njegovo osnivanje. Svakako da to neće biti još jedno u nizu preduzeća koja crpe budžet, jer želimo savremeno preduzeće koje će znati upravljati našim prirodnim resursima i kao takvo aplicirati i za poticajna sredstva EU i drugih fondova za obnovljive izvore energije. To je danas najzastupljenija tema u cijelom svijetu i svaka vlada teži da upravlja prirodnim resursima koje ima”, naglasio je.

Ministar privrede KS je ponovio da je privatnom sektoru Zakonom o koncesijama omogućeno da bude aktivni učesnik u prelasku na obnovljive izvore energije, ali je ponovio da se po ovom pitanju ne može ovisiti o privatnom sektoru.

“Svakako smo za privatni sektor pokrenuli aktivnosti u oblasti zelene tranzicije, ali ne možemo i ne trebamo ovisiti o volji i opredjeljenju privatnih investitora u korištenju obnovljivih izvora energije i proizvodnje zasnovane na njima. Privatnik ima svoje ciljeve, među kojima je profit uvijek u vrhu prioriteta i to je sasvim opravdano, a mi kao javna uprava prevashodno želimo osigurati proizvodnju struje, viši stepen elektroenergetske sigurnosti i dostupnost ove javne usluge”, ukazao je.

Istakao je i da će navedenom studijom biti utvrđeno koliko će biti potrebno vremena za osnivanje.

“Hodogram aktivnosti i tačnu procjenu svih faza, uključujući i osnivanje i djelovanje ovog javnog preduzeća dat će ova studija i onda možemo izići s takvim informacijama. Dakle, sačekat ćemo na zvanične informacije i onda javnosti dati tačne podatke”, dodaje Delić. Komentarisao je mišljenje dijela javnosti da nema potrebe za formiranjem ovakvog preduzeća, zbog toga što postoje državne elektroprivrede i da bi se time prvenstveno trebale baviti privatne kompanije. Ponovio je da je posao vlasti da upravlja energetikom, te da odluči kako će se razvijati energetski sektor.

Radio AS