ZZO KS pokreće novi modul “Crvenih recepata” za RVI i RVI paraplegičare

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo najavljuje pokretanje novog modula “Crvenih recepata” za Ratne vojne invalide (RVI) i RVI paraplegičare, što će značiti kraj suvišnim fizičkim odlascima i papirologiji te brži pristup terapiji.

Ovaj modul predstavlja značajnu reformu u zdravstvenom sektoru Kantona Sarajevo, usmjerenu na olakšavanje pristupa lijekovima za osjetljive kategorije stanovništva, uključujući ratne vojne invalide i RVI paraplegičare.

Implementacijom “Crvenih recepata”, uklanja se potreba za nepotrebnim fizičkim odlascima, ovjeravanjima papira i suvišnoj dokumentaciji, a time se značajno smanjuje administrativno opterećenje i ubrzava proces dobijanja potrebne terapije.

Modul predviđa da se elektronskim putem vrši slanje podataka o propisanom lijeku od strane ovlaštenog propisivača ka apoteci, čime se zamjenjuje pisani recept koji je trenutno u upotrebi.

Iz ZZO KS naglašavaju da uvođenje ovog modula neće zahtijevati dodatna finansijska sredstva, čime se pokazuje odgovorno upravljanje resursima.

Po riječima direktora ZZO KS Muamera Kosovca, ovaj sistem je osmišljen da olakša svakodnevni život korisnika, jer sada mogu ostvariti svoja prava bez potrebe za suvišnim administrativnim procedurama i papirologijom.

“Želimo sve resurse usmjeriti ka našim osiguranicima, a posebno prema kategoriji koja zdravstvenu zaštitu najviše treba”, rekao je Kosovac.

Kontrolu propisivanja i izdavanja lijekova sa „R“ liste vršit će Ministarstvo zdravstva KS, čime se osigurava pravilna i efikasna upotreba resursa.

Realizacija recepata bit će vršena u apotekama sa kojima Zavod ima zaključen ugovor o izdavanju lijekova, što dodatno garantuje dostupnost i kvalitet usluge za korisnike.

Zahvaljujući ovom modulu, koji je podržalo Ministarstva zdravstva KS, Kanton Sarajevo će se pridružiti modernim zdravstvenim sistemima koji koriste digitalizaciju za poboljšanje zdravstvene zaštite svojih građana, posebno onih kojima je pomoć najpotrebnija.

Očekuje se da će ova reforma donijeti značajne benefite korisnicima ZZO KS i dodatno unaprijediti zdravstveni sistem Kantona Sarajevo.

Radio AS

Odgovori