Akademija likovnih umjetnosti dobila novu iluminaciju

Proteklih dana okončani su radovi na sanaciji sistema iluminacije fasade objekta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Projekat je finansirala Općina Centar u čijem je ovogodišnjem budžetu za ovu namjenu obezbijeđen iznos od 70.588 KM.

U skladu sa glavnim projektom, kojeg je uradila firma „Lumitic“ d.o.o. Sarajevo, urađena je popravka postojeće naponske mreže, te je ispred objekta Akademije, na fasadi i krovu objekta ugrađeno 46 novih rasvjetnih tijela. Na kraju radova urađen je atest nove mreže i rasvjetnih tijela sa podešavanjem i probom rasvjete, te izrada projekta stanja elektroinstalacija, kao i geodetsko snimanje trase kablova za potrebe izrade katastra podzemnih instalacija. Za izvođenje radova bila je angažovana firma „SES“ d.o.o. Sarajevo.

Za realizaciju projekta prethodno je potpisan sporazum između predstavnika Općine Centar i Akademije likovnih umjetnosti na osnovu čega je ova visokoškolska ustanova bila u obavezi da obezbijedi projektnu dokumentaciju i pribavi potrebna odobrenja i saglasnosti nadležnih institucija. Općina Centar se pomenutim sporazumom obavezala da će osim, izdvajanja potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju ovog projekta, izabrati najpovoljnijeg izvođača radova i osigurati stručni nadzor, što su realizovale Služba za prostorno uređenje i investicije te Odsjek za javne nabavke.

“S obzirom na to da je objekat Akademije likovnih umjetnosti pod zaštitom države, prije početka radova, pribavljeno je pozitivno stručno mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, dok je za nadzor projekta zadužen Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo”, saopšteno je.

Graditeljska cjelina, zgrada Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevo, koja je prvobitno bila izgrađena kao Evanđelistička crkva sa župnom kućom i školom 1899. godine po projektu znamenitog arhitekte Karla Paržika, predstavlja jednu od najljepših građevina u Sarajevu. Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, zgrada Akademije likovnih umjetnosti je 2021. godine proglašena nacionalnim spomenikom i stavljena pod zaštitu države BiH.

Radio AS