ANUBiH: Naučna konferencija o položaju Grada Sarajeva, nadležnostima i teritorijalnoj organizaciji

“Političko-pravni i zakonski položaj Grada Sarajeva u sistemu lokalne samouprave u BiH: mogućnosti reforme nadležnosti i teritorijalne organizacije“, tema je međunarodne naučne konferencije koja će biti održana u srijedu, 30. novembra, u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH).

Naučni skup u organizaciji ANUBiH – Centra za istraživanje razvoja lokalne i regionalne samouprave Odjeljenja društvenih nauka, prilika je za detaljnu elaboraciju osnova organizacije lokalne samouprave u glavnim gradovima zemalja centralne i jugoistočne Evrope i u tom kontekstu Grada Sarajeva.

Kako je Feni kazao potpredsjednik ANUBiH, akademik Mirko Pejanović, cilj konferencije jeste da na određeni način oblikuje teorijske, naučne i institucionalne osnove reforme nadležnosti i teritorijalane organizacije Grada Sarajeva.

“U tom kontekstu provedeno je i empirijsko istraživanje, a ispitanici su bili vijećnici u opštinskim vijećima (OV) šest opština i u Gradskom vijeću (GV) Grada Sarajeva”, podsjeća Pejanović.

Radi se o istraživanju stavova vijećnika GV Grada Sarajeva i vijećnika u OV – Centar, Novo Sarajevo, Stari Grad, Novi Grad, Ilidža i Vogošća, čiji će rezultati biti prezentirani u obliku studije štampane kao prilog Zborniku radova koji će biti podijeljen sudionicima konferencije.

Akademik Pejanović ističe kako bi međunarodna naučna konferencija trebala doprinijeti definiranju osnova za reformu položaja, nadležnosti i teritorijalne organizacije Grada Sarajeva, te omogućiti subjektima/donosiocima odluka (OV, GV, Skupština KS) da pristupe potpunijoj reformi i da Grad Sarajevo dobije pune nadležnosti i novu teritorijalnu organizaciju.

Inače, rad konferencije koncipiran je u sklopu tri cjeline/sesije i to pod nazivima – Ustavno-pravni, politološki i sociološki aspekti položaja Grada Sarajeva u sistemu lokalne samouprave u postdejtonskom periodu, Uporedna analiza ustavno-zakonskog položaja glavnih gradova Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine i Izazovi urbanog i ekonomskog razvoja Grada Sarajeva u postdejtonskom periodu.

U radu konferencije, čija je realizacija pripremana gotovo dvije godine, sudjelovat će istaknuti naučni djelatnici iz zemlje i regiona, a između ostalih, Mehmed Bublin, Vjekoslav Domljan, Amir Vuk-Zec, Jasminka Osmanković, Elmir Sadiković, Franc Grad, Snežana Đorđević, Slaviša Orlović…  

Radio AS