ASA Bolnica otvorila konkurs za 350 mjesta

Buduća ASA Bolnica u Sarajevu imat će 12 odjeljenja, deset operacionih sala, 180 kreveta i prostirat će se na osam spratova, a danas je otvoren javni poziv za zapošljavanje 350 ljudi, istaknuto je danas prilikom prezentacije inovacija i benefita projekta ASA Bolnice.

Direktor projekta ASA Bolnice profesor Rasim Jusufović rekao je da zahvaljujući dobrom vremenu i visokim temperaturama radovi napreduju iznimno dobro u zadnja dva mjeseca.

“Zgrada je izgrađena do posljednje etaže, postavljamo vanjsku fasadu što će biti završeno do kraja godine, radimo opsežne instalacijske i druge radove”, rekao je Jusufović dodajući da je danas otvoren konkurs za zapošljavanje 350 ljudi i da je tu pobrojan kompletan medicinski i gotovo kompletan nemedicinski kadar.

Oblilazak gradilišta ASA Bolnice obuhvatio je i sobu gdje se pacijenti smještaju nakon laganih, minimalnih invazivnih intervencija koja je, kako je rekao Jusufović, opremljena s najmodernijom opremom njemačkih proizvođača i savremenom komunikacionom tehnologijom.

“U osnovi ASA bolnica je privatna opšta bolnica i nudi sve one usluge koje spadaju u sekundarnu zdravstvenu zaštitu. To planiramo oformiti i započeti sa svim tim uslugama u prvoj fazi koja je predviđena za godinu dana. U drugoj fazi, vrlo brzo nakon otvaranja, želimo uvesti neke discipline koje sežu van granica sekundarne zdravstvene zaštite, ulaze u tercijarni nivo zdravstvene zaštite kao što su minimalno invazivne terapije, neurohirurgija i neke druge discipline za koje smatramo da, zbog njihovog nedostatka, danas pacijenti širom svijeta moraju tražiti tu uslugu. Smatramo da je naš zadatak i cilj ASA bolnice da te usluge ponudimo lokalnom stanovništvu, svim našim sugrađanima u Sarajevu”, naveo je Jusufović.

Dodao je da će kliničko upravljanje bolnicom voditi Medicinski univerzitet iz Beča koji upravlja opštom i univerzitetskom bolnicom Beč i to je ugovor o strateškoj saradnji. Naveo je da žele da ASA bolnica postane ubrzo ASA univerzitetska bolnica.

“Mi kao zdravstveni sistem poliklinike i 260 ljudi koji već radi u tim poliklinikama na 13 lokacija, već imamo određene ugovore sa javnim sistemom i tu se radi o kantonalnim zdravstvenim osiguranjima. Kako otvaranje javnih fondova bude sve veće prema privatnim zdravstvenim ustanovama, mi ćemo biti spremni i želimo ući u takve odnose sa javnim fondovima, mada na to nećemo čekati”, dodao je Jusufović.

Glavni i osnovni izvor i kanal finansiranja zdravstvenih ustanova za pacijente, prema njegovim riječima, bit će jedan spoj dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja polikliničkog, dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja bolničkog, zatim dijelom ugovori sa javnim osiguranjima i na kraju privatna plaćanja.

“Mi ćemo učiniti sve, ne samo da donesemo visok kvalitet zdravstvene usluge u Sarajevo i BiH, nego što je možda još bitnije da tu uslugu učinimo priuštivom”, naglasio je Jusufović.

Pored profesora Jusufovića, inovacije i benefite projekta ASA Bolnice prezenitrali su Enes Hatibović koji je govorio o IT tehnologijama i rješenjima koje će se primijeniti, dok je o medicinskim tehnologijama govorio Elvedin Talić. Indira Musić iz marketinga i Alisa Alibegović govorile su o odnosu s pacijetima, a Adnan Bilić o značaju kvaliteta i sigurnosti u okviru tog projekta.

FENA

Radio AS