Biblioteka Univerziteta u Sarajevu: Uskoro početak građevinskih radova

U okviru redovne posjete projektima koji se implementiraju u Bosni i Hercegovini, delegacija Saudijskog fonda za razvoj se danas susrela i sa predstavnicima Univerziteta u Sarajevu i članovima Vlade KS, a povodom Projekta izgradnje i opremanja Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Sarajevu za koju je Fond u potpunosti obezbijedio bespovratna sredstva.

Delegaciju Saudijskog fonda za razvoj, koju su činili gospoda Abdullah Alromeih, Bandar Alharbi, Abdullah Alrshoudi i Abdulrahman Alsogheer, dočekali su rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Aleksandra Nikolić, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS  Enver Hadžiahmetović, prorektor za finansije UNSA prof. dr. Tarik Zaimović, tvorac idejnog projekta Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Sarajevu i projekt menadžer Jedinice za implementaciju projekta prof. dr. Adnan Pašić, direktorica Direkcije za izgradnju i održavanje Kampusa Univerziteta u Sarajevu gospođa Lejla Hajro, te Aida Veladžić u svojstvu vođe tima za tehničku asistenciju na projektu izgradnje i opremanja Biblioteke Univerziteta u Sarajevu, kao i ostali članovi Jedinice za implementaciju projekta.

Rektor Škrijelj je izrazio duboku zahvalnost predstavnicima Saudijskog fonda za razvoj na cjelokupnoj i bezrezervnoj podršci izgradnji i opremanju Biblioteke UNSA, najvećem projektu koji trenutno realizira Univerzitet u Sarajevu. Također, izrazio je iskrenu zahvalnost trenutnom sastavu Vlade KS, kao i resornim ministarstvima, na svim vidovima podrške, kako u finansijskom, tako i administrativnom smislu.

Rektor Škrijelj se osvrnuo i na kontinuiranu podršku sa posebnim naglaskom na osigurana sredstva za plaćanje rente za objekat Biblioteke i elektroenergetski priključak, te podršku u procesu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju objekta Biblioteke. Također, rektor Škrijelj je istakao značajnu podršku načelnika Općine Novo Sarajevo gospodina Hasana Tanovića realizaciji ovog projekta.

Predstavnici Saudijskog fonda za razvoj su izrazili kontinuiranu podršku Projektu izgradnje biblioteke, te uputili riječi zahvalnosti rektoru i članovima delegacije Univerziteta u Sarajevu na saradnji na ovom iznimno značajnom projektu kako za Univerzitet u Sarajevu tako i za Fond za razvoj, posebno ukazavši na njegov značaj za ostvarivanje progresa u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Posebno zadovoljstvo izrazili su zbog podrške i zainteresiranosti Vlade Kantona Sarajevo i resornih ministarstava za projekt izgradnje Univerzitetske biblioteke, što olakšava provedbu cjelokupnog Projekta.

Također, predstavnici Fonda su izrazili nadu da će slična podrška relevantnih institucija biti ostvarena i za projekt „Naučno-istraživački institut King Salman bin Abdulaziz pri Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology (SSST)”.

Ministrica Nikolić je navela da su u Kampusu Univerziteta u Sarajevu trenutno u toku radovi uklanjanja dotrajalih objekata, čime će se otvoriti vizure ka budućem objektu Univerzitetske biblioteke u Kampusu UNSA.

Zahvalnost predstavnicima Fonda izrazio je i ministar Hadžiahmetović, uz konstataciju da će Ministarstvo koje predstavlja pružati podršku projektu izgradnje i opremanja univerzitetske biblioteke kao zasigurno jednom od najvećih i najozbiljnijih projekata u Kantonu Sarajevo.

Prorektor za finansije UNSA profesor Zaimović je izvijestio predstavnike Fonda o trenutnim aktivnostima na realizaciji projekta, kao i radnjama koje se poduzimaju ili su planirane, a tiču se raspisivanja novog poziva za dostavljanje ponuda za izgradnju i opremanje Univerzitetske biblioteke.

Nakon objavljivanja poziva za izbor izvođača radova i opremanja Univerzitetske biblioteke, te po okončanju navedene procedure, ovog ljeta se očekuje početak građevinskih radova.

Radio AS