Buđenje građana: Najavljeni novi protesti u Sarajevu

Protesti pod nazivom “Buđenje građana” održat će se u četvrtak u Sarajevu od 12 do 15 sati, na Dan borbe protiv korupcije, ispred Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Zahtjevi za VSTV i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kako je saopćio Suad Đozić, građanski aktivista i organizator potesta su:

1. Da se u fokus stave prijave korupcije protiv visoko pozicioniranih političara, te da se istrage vode sa timom tužilaca! U tome kontekstu sačiniti informacije od javnog interesa o otvorenim i okončanim slučajevima visoke korupcije i napraviti je dostupnima na stranici VSTV-a. Ažurirati listu najmanje jednom mjesečno;

2. Zbog dosadašnjeg neefikasnog rada i nesankcionisanja nosilaca pravosudnih funkcija, čak i u situacijama kada postoji više nego dovoljno dokaza, traži se smjena glavne disciplinske tužiteljice Ureda disciplinskog tužioca pri VSTV;

3. Hitno uvođenje posebnog tima stranih eksperata kao konsultanata pri UDT jer je više nego očigledno da su disciplinski postupci koji trebaju biti korektiv rada sudija i tužilaca potpuno neefikasni i pod kontrolom političara;

4. Disciplinski postupci koji se vode protiv sudija i tuzilaca voditi javno u prisustvu podnosioca prijave, u skladu sa članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima, osim u slučajevima kada bi publicitet mogao nanijeti štetu interesima pravde u tom slučaju oštećeni ima pravo prisustvovati ročištu uz obavezu čuvanja tajnosti podataka;

5. Ured disciplinskog tuzioca izmjestiti izvan zgrade Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine;

6. Izmjeniti Zakon o VSTV-u kako bi Ured disciplinskog tužioca bio potpuno funkcionalno neovisan od VSTV-a i kako bi se uveo mehanizam eksternog odlučivanja po disciplinskim tužbama. Jednako tako razdvojiti tužilatvo od sudstva, jer ne može jedan organ birati i tužioce i sudije;

7. Izmijeniti postupak imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija koji rade na krivičnim djelima korupcije i organizovanog kriminala. U postupku imenovanja jedino mogu biti oni koji posjeduju stručnost i najmanje pet godina iskustva, kao i dobre rezultate upravo na predmetima organiziranog kriminala i da posjeduju visoko moralne kvalitete. Javnosti moraju biti dostupni kriteriji po kojim je izvršeno imenovanje.

Objavljeni su i uslovi za učešće:

1. dress code (pravila oblačenja) – imati na sebi neki bijeli detalj odjeće, može majica, košulja ili džemper ispod jakne, ali i šal, kapa, marama…

2. zbog epidemioloških mjera, građani su dužni koristiti (ponijeti) masku i zaštititi druge učesnike

3. nema stranačkih obilježja. Svi koji budu opremljeni stranačkim majicama, zastavama i ostalim rekvizitama bit će uklonjeni sa skupa. To ne znači da građani koji su članovi stranaka nisu pozvani.

4. uvrjedljiv sadržaj na transparentima nije dozvoljen i takvi će također biti uklonjeni.

5. veći organizovani dolazak mora biti najavljen organizatoru.

Kao i svaki put, protesti su najavljeni i prijavljeni MUP-u, Ministarstvu zdravstva KS, Zavodu za javno zdravstvo KS, Hitnoj pomoći i Vatrogasnoj sluzbi.

“Izađimo i dostojanstveno u miru izrazimo svoje stavove u vezi rada pravosuđa, odnosno zahtjevajmo da se od sada čuje i glas građana, a sve u cilju vladavine prava u našoj državi. Pokažimo da smo odgovorni i da radimo na izgadnji normalne države”, poručili su iz Restarta.

Radio AS