Civilna zaštita KS izdala preporuke zbog najavljenih kišnih padavina

Kantonalna uprava Civilne zaštite KS uputila je preporuke pravnim i fizičkim licima za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od poplava, zbog kiše koja pada te novih padavina koje su najavljene.

“S obzirom da se u narednom periodu prema vremenskim prognozama od Federalnog hidrometeorološkog zavoda na području Kantona Sarajevo očekuju kišne padavine, koje mogu dodatno usložiti trenutnu situaciju na području Kantona Sarajevo prouzrokovano poplavama, preporučujemo svim pravnim i fizičkim licima, da odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite”, naveli su Civilne zaštite.

Svi su pozvani da pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene kišne padavine jer će se tako stvoriti pretpostavke za efikasniji i brže reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

“Posebno apelujemo na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, da kontinuirano vrše obilazak najugroženijih područja od poplava i da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi bile spremne kao snage prvog odgovora, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće poplave na području svojih općina i da pruže neophodnu pomoć ugroženom stanovništvu”, stoji u saopćenju.

Napominj navedene subjekte da su dužni odmah, čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke dostaviti Kantonalnom operativnom centru Civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan.

Radio AS