Usvojen Nacrt zakona o imovini nosilaca javnih funkcija u KS

U nastavku sjednice Skupštine Kantona Sarajevo zastupnici su, između ostalog, usvojili nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.

Izmjene i dopune predviđaju između ostalog uvođenje elektronskog obrasca prijave imovine čime se smanjuje mogućnost eventualnih grešaka prilikom upisa u registar.

Također proširuje se i krug lica koji se smatraju nosiocima javnih funkcija i samim tim obavezni su prijaviti imovinu.

Radio AS