Cijene proizvoda i usluga u BiH za godinu dana porasle za 8,1 posto

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u februaru ove godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast za 1,5 posto.

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su poskupili 2,2 posto, prijevoz za 3,3 posto, stanovanje i režijski troškovi za 1,1 posto, namještaj i kućanski uređaji za jedan posto, rekreacija i kultura, te restorani i hoteli za po 0,5 posto, zdravstvo za 0,3 posto, alkoholna pića i duhan za 0,2 posto, komunikacije, obrazovanje, te ostala dobra i usluge za po 0,1 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Na godišnjem nivou, nivo cijena u februaru ove godine u odnosu na februar lani, u prosjeku je viši za 8,1 posto.

Zabilježen je prosječan rast cijena hrane i bezalkoholnih pića za 13,3 posto, prijevoza za 15,4 posto, namještaja, stanovanja i režijskih troškova za sedam posto, kućanskih uređaja i redovnog održavanja kuće za 5,1 posto, restorana i hotela za pet posto, rekreacije i kulture za 4,6 posto, zdravstva za 1,1 posto, alkoholnih pića i duhana za 0,5 posto, komunikacija i obrazovanja za po 0,3 posto, a ostala dobra i usluge porasli za 3,2 posto.

Radio AS