Čiste se korita nakon obilnih padavina u Hadžićima, na terenu novi pauk bager

Kako je opština Hadžići opština koja u Kantonu Sarajevu koja ima najviše šumskih potoka, usljed obilnih padavina, u toku noći došlo je do bujičnih poplava na više lokacija.

Pauk bager, koji je nedavno nabavila Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, danas na poplavljenom terenu radi na otklanjanju posljedica ovih poplava. Kao korisnik spomenutog bagera, KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. već 7 dana rade na uređenju potoka i bujica na području opštine Hadžići i prvi su prepoznali potencijalnu opasnost uzrokovanu obilnim padavinama prethodnih dana.

Kao mašina visokih tehnoloških mogućnosti, operativna u vodi do 2,5 m dubine te prilagodljiva i najnepristupačnijim terenima, pauk bager se pokazuje kao nužan u ovakvim situacijama.

Važno je napomenuti bi tokom ljetne sezone trebalo preventivno djelovati na najnepristupačnijim područjima i baviti se uređenjem korita, kako bi se izbjegle posljedice kakvim često svjedočimo u našoj zemlji prethodnih godina.

Radio AS