Civilna zaštita u Sarajevu pozvala stanovništvo da odmah preduzme mjere protiv bujičnih poplava

Kantonalna uprava civilne zaštite Sarajevo pozvala je stanovništvo da odmah preduzme preventivne mjere protiv bujičnih poplava.

Napomenuli su da se prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) u toku dana, kao i narednom periodu na području Kantona Sarajevo očekuju kišne padavine te da je izdato narandžasto upozorenje za jake lokalne pljuskove.

Ukazali su da to može uzrokovati bujične poplave i poplave u urbanim sredinama te su zbog toga sva pravna i fizička lica pozvana da preventivno odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća, preduzmu neophodne mjere zaštite od poplava (pripreme adekvatne snage i materijalno tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene moguće bujične poplave).

Time će se stvoriti pretpostavke za, kako su istakli, učinkovitiju i bržu reakciju svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

Općinske službe civilne zaštite su pozvane da kontinuirano obilaze najugroženija područja od poplava i da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti kako bi bile spremne kao snage prvog odgovora, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće obilne kišne padavine na području.

U Kantonalnoj upravi civilne zaštite napominju sve navedene subjekte da su dužni odmah, čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o njoj dostave Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite pozivom na telefonski broj 121 koji je dostupan svaki dan 24 sata, saopštili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

Radio AS