Danas isplata aprilskih naknada korisnicima socijalnih davanja u KS

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju da će danas početi isplata naknada za april korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, u bankama u kojima imaju otvorene račune. 

U te svrhe je iz Budžeta KS uplaćeno 1.210.841,29 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.446 korisnika stalne novčane pomoći, i to: novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, te za refundaciju ljekarskih pregleda.

Radio AS