Klub Bošnjaka zatražio hitnu sjednicu Doma naroda: Do 19. maja potrebno osigurati novac za izbore

Klub Bošnjaka u Domu naroda BiH zatražio je od predsjedavajućeg Dragana Čovića da sazove hitnu sjednicu na kojoj bi se razgovaralo o osiguranju novčanih sredstava za finansiranje Općih izbora.

Kako je navedeno u obrazloženju, u odredbama člana 1.2a Izbornog zakona BiH, propisano je da se u Budžetu institucija BiH osiguravaju sredstva za osiguranje vršenja ovlaštenja Centralne izborne komisije BiH.

“Sredstva za provođenje izbora, institucije nadležne za obezbjeđenje sredstava iz budžeta institucija BiH moraju osigurati shodno članu 1.2a Izbornog zakona u roku od 15 dana od dana donošenja odluke CIK-a o raspisivanju izbora. S obzirom na to da je CIK 4. maja donio odluku o raspisivanju izbora, potrebno je najkasnije do 19. maja osigurati neophodna sredstva za održavanje izbora”, navodi se.

U tom kontekstu, Klub Bošnjaka u Domu naroda predložio je da se donese sljedeći zaključak.

“Nalaže se Vijeću ministara da u skladu sa zakonom u roku od 24 sata od donošenja ovog zaključka, na prijedlog CIK-a donese odluku o odobravanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 12 miliona i 500 hiljada na ime rashoda CIK-a za održavanje Općih izbora”, ističe se u zaključku.

Shodno poslovniku, hitnoj sjednici Doma naroda trebali bi prisustvovati predsjedavajući Vijeća ministara, ministar finansija BiH te predsjednik Centralne izborne komisije BiH.

klix.ba

Radio AS